Nyhet Juridik 30 oktober 2012

Minskat ljusinsläpp efter balkongbygge gav inte rätt till skadestånd för bostadsrättsinnehavare

En bostadsrättsinnehavare i centrala Stockholm väckte talan och begärde skadestånd från sin bostadsrättsförening. Den bakomliggande anledningen var att ljusinsläppet i kvinnans lägenhet minskat efter att bostadsrättsföreningen byggt en balkong ovanför hennes sovrumsfönster. Hon hade tidigare motsatt sig bygget av balkong och yrkade nu skadestånd om 200 000 kr, vilket hon ansåg motsvarar det minskade marknadsvärdet för bostadsrätten efter balkongbygget. Föreningen motsatte sig att betala något skadestånd över huvudtaget.

Domstolarna nekade kvinnan skadestånd med motiveringen att lägenheten i fråga genom sin placering på nedre botten hade ett ofördelaktigt läge. Därtill var ljusinsläppet redan begränsat på grund av omkringliggande byggnader och vegetation. Angående kvinnans hänvisning till att det yrkade beloppet skulle motsvara det minskade marknadsvärdet anförde man särskilt att bedömningen av marknadsvärdet grundar sig på fler omständigheter en enbart ljusinsläpp. Det nu minskade ljusinsläppet ansåg domstolen inte ha påverkat lägenhetens marknadsvärde.


Förutom att nekas skadestånd ålades kvinnan att betala bostadsrättsföreningens rättegångskostnader om dryga 100 000 kr.

Skapad 30 oktober 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik