Nyhet Juridik 13 maj 2015

Årsavgift eller driftskostnad?

På senare tid har det blivit allt vanligare att bostadsrättshavare i flerfamiljshus svarar för olika kostnader utöver de som ingår i årsavgiften. Det finns inget som hindrar att bostadsrättsföreningar delar upp kostnader på detta sätt men det väcker frågor hos många fastighetsmäklare.

När bostadsrätter utgörs av radhus eller liknande har det historiskt sett varit vanligt att bostadsrättshavare svarar för olika kostnader utöver de som ingår i årsavgiften. På senare tid har det blivit allt vanligare att även bostadsrätter i flerfamiljshus har denna uppdelning. Det finns inget som hindrar att bostadsrättsföreningar delar upp kostnader på detta sätt men det väcker frågor hos många fastighetsmäklare.

Vid förmedling av en bostadsrätt ska en fastighetsmäklare som huvudregel upprätta och tillhandahålla en objektsbeskrivning till tilltänkta köpare. Objektsbeskrivningen ska bl a innehålla uppgift om årsavgift och driftskostnader. Fastighetsmäklaren har rätt att förlita sig på de uppgifter säljaren och föreningen lämnar om inte omständigheterna ger anledning att betvivla uppgifternas riktighet.

När säljare och förening meddelar att årsavgift respektive driftskostnader har en viss fördelning, finns det vanligtvis inte någon anledning att ifrågasätta uppgiften bara för att föreningen har valt att lägga vissa av kostnaderna utanför årsavgiften. Det är alltså upp till varje förening hur den väljer att fördela årsavgift respektive övriga kostnader. Många fastighetsmäklare är skeptiska till detta förfarande då man uppfattar det som att bostadsrättsföreningen försöker ”putsa” siffrorna och på så sätt försöker få det att se ut som att föreningen har lägre avgifter än vad som faktiskt är fallet. Det är möjligt att det ligger något i detta men det är alltså inget som fastighetsmäklaren vare sig kan eller bör påverka. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta objektsbeskrivningen i enlighet med gällande regelverk, men mäklaren ska inte göra en egen bedömning av vad som ”bör” anses ingå i årsavgiften.

Elina Schönnings
Förbundsjurist

Skapad 13 maj 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik