Nyhet Juridik 3 december 2012

Felaktigt nekat medlemskap i bostadsrättsförening ledde till miljonskadestånd

Solna tingsrätt har utdömt ett skadestånd om 1,3 miljoner kr till en tidigare medlem i en bostadsrättsförening.  Den före detta medlemmen drabbades av ekonomisk förlust på grund av att två styrelseledamöter felaktigt nekade två köpare medlemskap i bostadsrättsföreningen i samband med en försäljning.

Något formellt avslagsbeslut fattades aldrig, de två styrelsemedlemmarna som gemensamt beslutade om att ge ett negativt ”förhandsbesked” på ansökan har dock ansetts solidariskt skadeståndsansvariga med bostadsrättsföreningen. 

Domen har överklagats, den sänder dock en tydlig signal till styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar.

Skapad 3 december 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik