Nyhet Juridik 29 oktober 2015

När är medlemskapet beviljat?

Vilken tidpunkt gäller för mäklarens skyldighet att redovisa deponerad handpenning och för rätten till provision? Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Fridah Gomér reder ut frågan.

Enligt god fastighetsmäklarsed ska mäklaren verka för att handpenningen deponeras på klientmedelskontot till dess att alla i köpeavtalet intagna svävarvillkor är uppfyllda. Ett vanligt exempel på sådan deponering är då överlåtelsen görs beroende av att köparen beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen. När mäklaren erhåller beslut från bostadsrättsföreningen är det allt vanligare att det innehåller skrivelsen ”Styrelsen har beslutat att köparen beviljas medlemskap från och med tillträdesdagen”. Vilken tidpunkt gäller då för mäklarens skyldighet att redovisa deponerad handpenning och för rätten till provision?

Enligt Mäklarsamfundets och branschens bedömning torde medlemskap beviljas på beslutsdagen men effektueras först på tillträdesdagen. En vanlig orsak till att bostadsrättsföreningarna lämnar skrivelse likt ovan är att köparen inte ska påverka beslut i bostadsrättsföreningen innan köpet fullföljts och tillträde skett. Medlemskapet beviljas alltså när beslutet lämnas, givet att det inte föreskrivs något särskilt villkor om annat i beslutet. Överlåtelsen får då betraktas bindande och mäklaren är därmed skyldig att redovisa deponerad handpenning till säljaren och har följaktligen normalt rätt att lyfta sin provision (förutsatt att övriga villkor i förmedlingsuppdraget och överlåtelseavtalet är uppfyllda). 

Fridah Gomér
Bitr. förbundsjurist

Skapad 29 oktober 2015
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik