Nyhet Juridik 30 juni 2016

Viktigt att tänka på avseende den öppna besiktningsklausulen

I näst intill samtliga fastighetsaffärer förekommer det att köpekontraktet är förenat med en så kallad ”öppen besiktningsklausul”.

Även som nästan alla känner till det är klausulen utformad så att köparen, efter utförd besiktning, har rätt att begära köpets återgång. Om köparen begär återgång behöver köparen visserligen inte ange något skäl till sin begäran, och i praktiken kan köparen begära återgång för att han eller hon inte är nöjd med färgen på huset.

Trots klausulens generösa utformning är det viktigt att komma ihåg att köparen inte har rätt att begära återgång på grund av andra skäl än sådana som är rör fastigheten. Köparen får alltså inte missbruka den öppna besiktningsklausulen utan måste vara lojal mot säljaren. Skyldigheten att vara lojal mot sin avtalspart kallas för lojalitetsplikten och är en allmän rättsprincip. 

Av erfarenhet vet vi att det tyvärr förekommer att köpare försöker missbruka den öppna besiktningsklausulen vid omvälvande händelser (kan vara allt från finanskris till dödsfall eller skilsmässa).

Som fastighetsmäklare är det därför viktigt att du informerar parterna om innebörden av den öppna besiktningsklausulen. 

Fredrik Aldmo
Förbundsjurist

Skapad 30 juni 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik