Provision

Tak över huvudet

Nyhet

Tak över huvudet: Att ta betalt i tuffare tider

Se talkshowen här.
View full page
Diego Ortíz del Gaiso

Nyhet

Köparens betalning av handpenningen, en nödvändig förutsättning för rätten till provision?

Högsta domstolen slog i ett avgörande 1986 fast att om det i ett köpekontrakt finns ett villkor om att ett köpebrev ska utfärdas, har fastighetsmäklare som utgångspunkt inte rätt till provision om...
View full page
Studentpanelen

Nyhet

Studentpanelens tankar om provisionslön

Jennifer Lagerstedt Fastighetsmäklare har en annorlunda lönemodell, en modell som kan kännas både spännande men samtidigt lite nervöst. Jag tror att den provisionsbaserade modellen är den...
View full page
Diego Ortíz del Gaiso

Nyhet

Nytt FRN-beslut om rätt till provision

En uppdragsgivare hävde ett uppdragsavtal som löpte med ensamrätt och därefter ingick hen ett ensamrättsuppdrag med Mäklare 2. I det andra uppdragsavtalet undantogs inte Mäklare 1s anvisade...
View full page
Emil Ericsson

Nyhet

Det här bör du tänka på vid användandet av provisionstrappa

Enligt 23 § 1 st. fastighetsmäklarlagen ska mäklarens ersättning utgå i formav provision, dvs. efter en viss procent på köpeskillingen, om inget annat har avtalats. Av bestämmelsen följer att...
View full page
Jonathan Jutbo

Nyhet

”Spännande – inte skrämmande”

Vad har du, som ung och på väg ini branschen, för tankar kring fastighetsmäklarbranschens lönemodeller? Att påbörja en ny karriär i ett nytt yrke där lönen är provisionsbaserad känns spännande för...
View full page
Emil Ericsson

Nyhet

Konkurrerande provisionsanspråk – Nytt beslut från FRN

När två eller flera mäklare har varit successivt verksamma kan det uppstå en situation där Mäklare 1 har rätt till provision på grund av att denne har haft störst inverkan på att det blev en...
View full page
Provision fastighetsmäklare

Nyhet

En femtedel väljer provision med trappa

Majoriteten av fastighetsmäklarens och fastighetsmäklarföretagets inkomster kommer från provisionsintäkterna. En vanlig missuppfattning är att provisionen är det belopp som fastighetsmäklaren får i...
View full page

Nyhet

Mäklare får behålla provision på halv miljon

Hösten 2014 fick en mäklare i uppdrag att förmedla en fastighet tillhörande ett aktiebolag i ekonomisk knipa. Det hade gått så långt att fastigheten var utmätt för skulder till olika banker. Eftersom...
View full page

Nyhet

Konkurrerande provisionsanspråk – vägledande beslut från FRN

För att undvika att uppdragsgivaren dras in i en tvist som i grunden är en fråga mellan de två mäklarna, ofta kallad ”konkurrerande provisionsanspråk”, har Mäklarsamfundet sedan lång tid tillbaka...
View full page

Nyhet

Konkurrerande provisionsanspråk – vem av mäklare 1 och 2 har egentligen rätt till provision?

Mäklare 1 När ett uppdragsavtal efter ensamrättstiden upphör utan att överlåtelse kommit till stånd, åligger det mäklaren att bekräfta uppsägningen skriftligen och upplysa uppdragsgivaren om att en...
View full page