Byggande i trä
Nyhet Press/Opinion 5 oktober 2023

Stort engagemang för byggande i trä bland riksdagspartierna

Tidigare i veckan avslutades den allmänna motionstiden i riksdagen. Vi har sammanställt bostadsmotionerna från de två senaste åren och några frågor får särskilt stor uppmärksamhet i motionerna. Sex av åtta riksdagspartier föreslår insatser för att öka byggandet i trä.

Den allmänna motionstiden inleds i samband med riksmötets öppnande och pågår fram till femton dagar efter att regeringen överlämnat budgeten till riksdagen. Under de senaste åren har ungefär ett femtiotal motioner handlat om bostadspolitiska frågor och dessa hanteras i Civilutskottet. 

Genom vår sammanställning av bostadsmotionerna kan vi se att några bostadspolitiska frågor väcker ett särskilt stort engagemang i riksdagen. Sex av åtta riksdagspartier lyfter i sina motioner att fler insatser behövs för att byggandet i trä ska öka. 

Insatserna som föreslås för att öka byggandet i trä är flera och mångsidiga från partierna. Socialdemokraterna vill öka användningen av trä som fasadmaterial och införa stimulansåtgärder för ett ökat bostadsbyggande i trä. Sverigedemokraterna föreslår satsningar på forskning om träbyggnadsteknik och att byggregler ska anpassas till träbaserade material. Moderaterna motionerar för insatser som underlättar byggande av trähus. Vänsterpartiet driver frågan om att alla kommuner ska formulera en träbyggnadspolicy för bostäder och offentliga byggnader. Centerpartiet vill se fler insatser för ökat byggande i trä och främja den inhemska träindustrin. Miljöpartiet föreslår insatser för att öka byggandet i trä och att det ska antas ett nationellt mål om att minst hälften av alla byggnader senast 2025 ska byggas med trästomme.

Att många riksdagspartier driver frågan om att öka byggandet i trä är ett steg mot en mer hållbar bostadspolitik eftersom bostads- och fastighetsbranschen står för cirka en femtedel av utsläppen från konsumtion varje år. I Mäklarsamfundets reformprogram har vi ett förslag om att konventionell betong och stål måste bytas mot mindre klimatintensiva material som trä. Det finns stora hållbarhetsvinster med att bygga fler bostäder och byggnader i trä och andra klimatintensiva material för att få en mer klimat- och miljömässigt hållbar bostadsmarknad. 

Cecilia Nilsson
Bostadspolitisk analytiker Mäklarsamfundet

Skapad 5 oktober 2023
Uppdaterad 5 oktober 2023
Bostadspolitik Byggande