Nyhet Press/Opinion 13 september 2018

Hur påverkas bostadsmarknaden av valresultatet?

Valet är avklarat, men vem som tar och behåller regeringsmakten är långt ifrån tydligt. Att det skulle bli ett ruggigt jämnt resultat var ju också väntat. Nu står vi inför en osäker politisk situation och frågan som många då ställer sig är hur mycket bostadsmarknaden påverkas? Sannolikt inte särskilt mycket.

<< Tillbaka till nyhetsbrev

Frågan är påkallad, inte minst eftersom vi vet att marknaden och i synnerhet bostadskonsumenterna behöver långsiktigt tydliga spelregler. Trots högt utbud pekar dock prisstatistiken på att stabiliseringstrenden håller i sig. Eftersom konjunktursignalerna är mycket positiva, hushållens tilltro till marknaden ökar och arbetsmarknaden är het finns goda förutsättningar att utbudet, kanske framför allt på successionsmarknaden, kommer att säljas av framöver. Trots kreditrestriktionerna. Dagens bostadsmarknad drivs av verkliga behov snarare än kortsiktig spekulation. Det är en sund ordning som också innebär att marknaden tuffar på, ganska opåverkad av valresultat och det politiska spelet. Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen blev nyligen intervjuad av TT på temat. Utöver att peka på den pågående stabiliseringen och vad som driver bostadsmarknaden fundamentalt passade Björn på att lyfta behovet av att den kommande regeringen, oavsett sammansättning, hanterar frågan om ökad rörlighet.

Det vi vet idag är att valresultatet innebär en fortsatt svag regering under överskådlig tid oavsett vilken konstellation som nu till slut godkänns av riksdagen. Mäklarsamfundet kommer även fortsättningsvis att arbeta för att alla ska, tryggt och enkelt, kunna flytta när de vill och behöver. Vi hoppas att den nya regeringen ser behovet av ökad rörlighet som en viktig faktor för både den enskilde medborgarens välbefinnande som näringslivets behov av personal såväl som för tillväxten och konkurrenskraften.

Läs artikeln här (bakom betalvägg)

Skapad 13 september 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadspolitik