Strandskydd
Nyhet Press/Opinion 18 november 2021

Uppgörelse om strandskyddet i mål

Strandskyddet har hängt som ett mörkt moln över den svaga riksdagsmajoritet som finns bakom regeringen. Nu har Centerpartiet och Miljöpartiet till slut hittat en kompromiss som båda kan leva med. Vem som blev vinnare i den här förhandlingen återstår att se.

Skogen och sjöarna har varit de två frågor där våra två gröna partier i Sverige har haft det som svårast att komma överens. I ena ringhörnan har vi Centerpartiet som vill stärka äganderätten och göra det enklare att bedriva skogsbruk eller bygga nytt i närheten till vatten. I andra ringhörnan har vi Miljöpartiet som anser att skogsbruk kan skada andra naturvärden, och därmed borde begränsas. De anser också att byggnader som hamnar för nära vattnet skulle riskera att skada allmänhetens möjlighet att gå längst med strandkanter. 

Kompromissen blev ett starkare skydd som också ska vara friare. Genom en ökad differentiering av strandskyddet ska vissa delar av landet få ett starkare skydd, exempelvis i vattennära områden i städer, och andra delar ska få ett svagare skydd, exempelvis runt mindre sjöar och på landsbygden. 

Enligt Moderaterna är det Miljöpartiet som vunnit den här striden. Länsstyrelsen ska få möjlighet att övertrumfa kommunernas beslut om att införa dispens från strandskydd. Vilket innebär att det troligtvis kommer att bli många dispenser som nekas i efterhand. 

Exakt hur lagtexten kommer att se ut är ännu inte känt. Först när förslaget presenteras i sin helhet kommer det att vara klart vilka konsekvenser som det skulle kunna få. 

För att förslaget ska kunna få stöd av riksdagen krävs det också troligtvis att Vänsterpartiet ställer sig bakom det. Än så länge har de inte uttalat sig i frågan. 

André Nilsson
Näringspolitisk expert Mäklarsamfundet
 

Skapad 18 november 2021
Uppdaterad 20 februari 2023
Bostadspolitik