Hyresgästföreningens rapport
Nyhet Press/Opinion 27 januari 2022

Hyresgästföreningens rapport visar att rörligheten i det ägda beståndet behöver öka

Hyresgästföreningen släppte nyligen en rapport som handlar om rörligheten på bostadsmarknaden. Tyvärr har det spridits missuppfattningar om de faktiska resultaten. Resultaten visar att rörligheten i det ägda beståndet är för låg och att det inte har genomförts några bostadspolitiska reformer för att göra det lättare att flytta i det ägda beståndet de senaste decennierna.

Bostadspolitiken är komplicerad materia och gör sig inte alltid bäst i korta rubriker. Det har florerat rubriker och texter om Hyresgästföreningens nya rapport – Vem måste flytta på sig? – som missuppfattat rapportens resultat. En del har uppfattat resultaten som att rörligheten på bostadsmarknaden är oviktig, eller att den är så pass hög i Sverige att vi inte behöver oroa oss om den. Siffrorna i rapporten talar ett annat språk.

Rapporten är tydlig med att tillräcklig rörlighet är viktig för att bostadsmarknaden ska fungera. Rörlighet är en förutsättning för att människor ska kunna flytta och den är därmed en förutsättning för bra liv där det går att anpassa bostad efter livssituation. 

Det går alltid att diskutera hur hög rörligheten är i Sverige jämfört med andra länder, eller hur vi bäst skapar en hållbar bostadsmarknad. I rapporten kan vi exempelvis se att äganderätten har lägst rörlighet, något som också sammanfaller med att den har högst flyttskatt då den både är belagd med reavinstskatt och med stämpelskatt. 

Mäklarsamfundet är inte förvånade över att de reformer som genomförts de senaste 20 åren inte haft en större positiv effekt på rörligheten, det har nämligen saknats reformer som varit utformade just för att förbättra rörligheten. Vill vi få till bättre rörlighet i det ägda beståndet måste skattekostnaden att flytta minska, och trösklarna in på bostadsmarknaden behöver bli lägre. 

Det är alltid roligt med rapporter som behandlar bostadsmarknaden, och all fakta som sätter ljus på rörligheten är av godo. Vi hoppas på fler intressanta rapporter om rörligheten på bostadsmarknaden i framtiden. 
 

Skapad 27 januari 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Rörlighet Bostadspolitik