André Nilsson
Nyhet Press/Opinion 7 april 2022

”Startlån skulle bli den viktigaste förbättringen av bostadspolitiken under 2000-talet”

I veckan tog bostadsminister Johan Danielsson emot förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet välkomnar förslaget om startlån som kan ersätta det utbredda användandet av blancolån till kontantinsatsen. Nu måste regeringen agera skyndsamt för att förverkliga förslagen, så att unga vuxna får en rimlig chans att kliva in på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundets näringspolitiska expert André Nilsson kommenterar.

Den särskilda utredaren Eva Nordström presenterade i veckan utredningen: Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden (Fi 2020:11). Syftet med utredningen har varit att underlätta för förstagångsköpare att kliva in på bostadsmarknaden genom att kartlägga kreditvillkoren för förstagångsköpare och att föreslå hur ett statligt startlån ska utformas. Utredningen innehåller förslag på hur ett startlån skulle kunna utformas, men har utöver sina direktiv också undersökt fler förbättringar på bostadsmarknaden. Dessa förbättringar innefattar ett förslag på hur ränteskillnadsersättningen skulle kunna förbättras.

- Fastighetsmäklarna välkomnar utredningen. Startlån kan ersätta användandet av blancolån till kontantinsatsen, det skulle vara ett historiskt framsteg både för hushållens plånböcker och för bostadsmarknadens ekonomiska hållbarhet, säger André Nilsson, näringspolitisk expert Mäklarsamfundet i ett pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet här.
 

Skapad 7 april 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Unga på bostadsmarknaden Bostadspolitik