Bostadspolitik

Produktivitetskommissionen

Nyhet

Bostadsfrågorna i fokus för Produktivitetskommissionen

För ett år sedan tillsattes en kommission av regeringen för att analysera faktorer som påverkar produktivitetstillväxten och lämna förslag på hur produktiviteten kan höjas i den offentliga sektorn...
View full page
Byggandet av småhus

Nyhet

Ny egnahemsrörelse ska öka byggandet av småhus

Sedan den 1 maj i år är Stefan Attefall tillsatt som egnahemskommissionär, ett uppdrag som innebär att genom kontakter med kommuner, byggaktörer, fastighetsmäklare och banker fördjupa kunskaperna om...
View full page
Samfundsanalysen

Nyhet

Samfundsanalysen – politisk och ekonomisk fördjupning

Mäklarsamfundets nya, månatliga nyhetsbrev har siktet på att göra läsaren lite kunnigare, lite bättre informerad och förhoppningsvis mycket mer nyfiken. Vd Oskar Öholm och analys- och...
View full page
Norrland

Nyhet

Rapport - Den stora inflyttarutmaningen

Till rapporten
View full page
Bostadspolitiken

Nyhet

Så påverkas bostadspolitiken av vårändringsbudgeten

Den svenska ekonomin bedöms ha befunnit sig i en lågkonjunktur sedan 2023 och beräknas fortsätta vara det fram till 2025. Det ekonomiska läget för hushållen förväntas bli bättre i takt med att...
View full page
Webbinarium om ränteskillnadsersättning

Nyhet

Se webbinariet om ränteskillnadsersättning i efterhand

Den 29 februari höll Mäklarsamfundet ett webbinarium om hur ränteskillnadsersättningen kan bli mer rättvis och förutsägbar. Detta med anledning av den nyligen avslutade utredningen som föreslog en ny...
View full page
Fastighetsmäklarinspektionen och Konsumentverket

Nyhet

FMI kritiska till planer på sammanslagning

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och Konsumentverket (KV) delar uppfattning i vissa frågor, men i andra går bedömningarna isär. FMI är generellt kritiska till en sammanslagning. Orsakerna är flera....
View full page
Oskar Öholm

Nyhet

Väntad sågning från Finansinspektionen

BakgrundenDen 25 januari i år meddelade finansminister Svantesson och bostads- och infrastrukturminister Carlson att de vill höja bolånetaket från 85 till 90 procent och samtidigt trappa ned och...
View full page
Ränteskillnadsersättning

Nyhet

Panelsamtal: Så kan ränteskillnadsersättningen bli mer rättvis och förutsägbar

Webbinariet sänds via Zoom. Anmäl dig här.Datum: torsdagen den 29 februariTid: 10.00-11.00Plats: Digitalt via ZoomMedverkandeOskar Öholm, vd MäklarsamfundetRickard Engström, doktor i företagsekonomi...
View full page
Ränteavdrag

Nyhet

Ränteavdrag för bolån i nytt ljus

Från tid till annan dyker frågan om ränteavdrag för bolån upp på agendan. Nyligen publicerades en forskningsstudie med titeln "Mortgage interest deductions? Not a bad idea after all" från University...
View full page
Strandskyddet

Nyhet

Tidöpartierna vill reformera strandskyddet

Företrädare för Tidöpartierna skriver på Svenska Dagbladets debattsida att en utredning kommer att tillsättas för att reformera strandskyddet.Inriktningen är att öka möjligheterna för bebyggelse nära...
View full page
Den udda grannen

Nyhet

Ny rapport: Den udda grannen - Sveriges stickspår i den nordiska bostadspolitiken

Till rapporten
View full page
Ulf Kristersson

Nyhet

Moderaterna vill sänka skatten på öl, ISK och reavinster

M-stämman beslutade i förra veckan att verka för att de första 500 000 kronorna i inkomst ska vara skattebefriade. Men under stämman gick även en rad andra förslag på det ekonomiska området igenom,...
View full page
André Nilsson

Nyhet

André Nilsson: "Givande, viktiga och roliga år”

André, du jobbar din sista dag på Mäklarsamfundet den 10 november. Vi inleder med den klassiska sportfrågan – hur känns det? Vemodigt! Det har varit givande, viktiga och framför allt roliga år på...
View full page
Seniorer på bostadsmarknaden

Nyhet

Se webbinariet om seniorer på bostadsmarknaden i efterhand

Den 31 oktober höll Mäklarsamfundet ett webbinarium med fokus på rörligheten bland seniorer på bostadsmarknaden, faktorer som påverkar äldres bostadsval och bostadspolitiska reformer som behövs för...
View full page
Seniorer

Nyhet

Hur underlättar vi för seniorer på bostadsmarknaden?

Webbinariet sänds via Zoom. Anmäl dig till evenemanget här. Datum: 31 oktober 2023 Tid: 10.00-11.00 Plats: Digitalt Medverkande Maya Kylén, forskare vid Lunds universitet och projektledare...
View full page
Byggande i trä

Nyhet

Stort engagemang för byggande i trä bland riksdagspartierna

Den allmänna motionstiden inleds i samband med riksmötets öppnande och pågår fram till femton dagar efter att regeringen överlämnat budgeten till riksdagen. Under de senaste åren har ungefär ett...
View full page
Bostadspriserna under hösten

Nyhet

Bostadspriserna under hösten – enligt fastighetsmäklarna

Inför varje nytt kvartal genomför vi en undersökning bland våra medlemmar om hur man tror att bostadspriserna, försäljningstiderna, utbudet och efterfrågan kommer att utvecklas under kvartalet. I...
View full page
Ihopslagning

Nyhet

Regeringen vill utreda att slå ihop FMI med Konsumentverket

En nyhet som eventuellt kan få stora konsekvenser. Regeringen vill nämligen utreda frågan om att inordna Fastighetsmäklarinspektionen i Konsumentverket. Bakgrunden är regeringens ambition att minska...
View full page
Rosenbad, André Nilsson

Nyhet

Så påverkar den nya statsbudgeten bostadsmarknaden

Bostadsminister Andreas Carlsson har turnerat land och rike för att presentera sina budgetsatsningar på bostadsområdet. Bland dessa återfinns ett tillfälligt höjt ROT-avdrag, till 75 000 kronor per...
View full page
Bostäder

Nyhet

Det påverkar bostadspriserna – Lön och sparkapital viktigare än räntor

Att höga räntor ger lägre bostadspriser är bekant för de flesta. Samtidigt är många förvånade över att räntehöjningarna inte sänkt priserna än mer på bostadsmarknaden. Att stora delar av boprisfallet...
View full page
Förstagångsköpare

Nyhet

Fokus på förstagångsköpare i partiernas bostadsmotioner

Varje år får riksdagsledamöterna lämna motioner som riksdagen sedan beslutar om. Motionerna kan handla om att ändra lagstiftning eller föreslå att regeringen tillsätter en utredning om en särskild...
View full page
Prisfall och köpkraft på bostadsmarknaden

Nyhet

Ny rapport: Prisfall och köpkraft på bostadsmarknaden

En ny rapport från Mäklarsamfundet visar att det trots lägre bostadspriser blivit betydligt svårare för unga att flytta. I rapportenPrisfall och köpkraft på bostadsmarknadenstuderas fyra unga...
View full page
Flyttskatter

Nyhet

Ny rapport: Sverige behöver en bostadsskattereform

I rapporten “Sverige - flyttskatternas land” har Mäklarsamfundet sammanställt data och analyser för att jämföra flyttskatter mellan medlemsländerna i Europeiska unionen och till viss del mellan...
View full page
André Nilsson

Nyhet

Skatten från 1600-talet som experterna vill slopa

Stämpelskatten, som först etablerades under 1600-talet, är idag ett samlingsbegrepp för mindre expeditionsavgifter och betydligt större belopp som baseras på bostadens värde och bostadslånets...
View full page