Flyttskatter
Nyhet Press/Opinion 19 juni 2023

Svenska flyttskatter högst i Europa

De flesta EU-länder går mot lägre eller avskaffade flyttskatter. Sverige sticker däremot ut med hög reavinstskatt vid bostadsförsäljning. En ny rapport slår fast att svensk bostadsbeskattning behöver reformeras.

I stort sett alla europeiska länder beskattar boende på ett eller annat sätt. En ny rapport från Mäklarsamfundet slår fast att Sverige sticker ut med exceptionellt höga flyttskatter jämfört med andra europeiska länder.  

-    När det gäller bostadsbeskattning är Sverige något av en udda fågel jämfört med andra EU-länder. Andra länder har valt att sänka eller avskaffa flyttskatter för att använda det befintliga beståndet bättre, men Sverige har gått i motsatt riktning med höga skatter på vinster vid bostadsförsäljning. Det skadar bostadsmarknadens funktionssätt, säger André Nilsson, bostadspolitisk expert på Mäklarsamfundet. 

Internationell kritik

Utöver att Sverige har EU:s högsta reavinstskatt vid bostadsförsäljning så är Sverige det enda landet i EU där reavinstskatt betalas fullt ut även för permanentbostäder. Internationella organisationer som OECD har återkommande kritiserat Sverige för bostadsmarknadens bristande funktionssätt, och det gäller även hur systemet för bostadsbeskattning är utformat.

-    Reavinstskatten försämrar rörligheten på bostadsmarknaden, försvårar matchningen på arbetsmarknaden och sammantaget gör det större ekonomisk skada än nytta att ha höga flyttskatter. Om den som ägt samma bostad länge befrias från skatt vid försäljning kommer fler att sälja. Det gynnar inte minst barnfamiljer som vill in på villamarknaden, avslutar André Nilsson. 

Läs mer här

Skapad 19 juni 2023
Uppdaterad 28 juni 2023
Bostadspolitik Flyttskatter Äldre på bostadsmarknaden