Bostadspolitiken
Nyhet Press/Opinion 17 april 2024

Så påverkas bostadspolitiken av vårändringsbudgeten

I början av veckan presenterade regeringen sin vårändringsbudget. Inflationsbekämpning och ekonomisk återhämtning står fortsatt högt upp på agendan. Inom bostadspolitiken ökar anslaget till Boverket och det tillfälliga tilläggsbidraget till familjer med bostadsbidrag förlängs.

Den svenska ekonomin bedöms ha befunnit sig i en lågkonjunktur sedan 2023 och beräknas fortsätta vara det fram till 2025. Det ekonomiska läget för hushållen förväntas bli bättre i takt med att inflationen sjunker. En fortsatt utveckling i samma riktning öppnar för räntesänkningar som möjliggör för ökad konsumtion och bostadsinvesteringar.  

Ränteutgifterna räknas bli fortsatt höga under året och innebär att köpkraften utvecklas svagt och hushållens konsumtion växer långsamt. Höga kostnader tillsammans med en svag efterfrågan från hushållen bedöms fortsatt tynga bostadsinvesteringarna. 

Regeringens plan för att ta Sverige genom det svåra ekonomiska läget innehåller tre delar:  

  • bekämpa inflationen och stötta hushåll och välfärd 
  • återupprätta arbetslinjen 
  • strukturreformer för en högre tillväxt 

Inom bostadspolitiken föreslås en ökning av anslaget till Boverket med 3 miljoner kronor för att stimulera kommuner att anta planer som möjliggör nya områden för småhusbebyggelse och anta eller ändra detaljplaner som möjliggör omvandlingar från lokaler till bostäder. För att finansiera detta minskas anslaget till bostadspolitisk utveckling med motsvarande summa. Även det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs året ut.  

Läs mer om vårändringsbudgeten här.

Skapad 17 april 2024
Uppdaterad 18 april 2024
Bostadspolitik