André Nilsson
Nyhet Press/Opinion 25 augusti 2022

Valrörelsens hetaste bostadsfrågor – Hela listan

För varje dag som går kommer vi närmare valdagen. I dessa dagar brukar generellt bostadspolitiken inte få plats när heta valfrågor som arbetslöshet, klimat och sjukvård diskuteras. Bostadsbristen som huvudfråga hör inte till någon av de hetaste valfrågorna under detta val heller, men flertalet frågor med beröring mot bostadsfrågan har fått stor plats under årets valrörelse.

Allt från publikflirtande plånboksfrågor till ideologiska käpphästar lyfts fram av partierna. Mäklarsamfundets näringspolitiska expert André Nilsson listar några heta valrörelsefrågor. 

- Bostadspolitiken har tagit en central plats i många heta frågor denna valrörelse. Höjda räntor, stigande elpriser, tilltagande bostadsbrist och höga trösklar in till bostadsmarknaden har gjort det svårt för politikerna att blunda för bostadsfrågorna. Här är några särskilda frågor som lyfts: 

Behovet av fler villor och radhus 

Både Ebba Busch (KD) och Johan Pehrsson (L) pratade om Svenssonlivet i deras Almedalstal. Fler ska kunna förverkliga villadrömmen och det trösklarna in till det ägda boendet behöver bli lägre. Flera andra politiker, särskilt kommunpolitiker, har gått till val på nya villaområden och framtida tomtförsäljningar från kommunerna. Flera partier har lyft visionen om att det behövs en ny egnahemsrörelse. 

Fastighetsskatten 

Fastighetsskatten har blivit en huvudfråga för Moderaterna att gå till val emot. I dagsläget är det oklart om en regering där Socialdemokraterna styr skulle införa den hatade fastighetsskatten. Statsministern har tidigare varit positiv till skatten, men säger nu att de inte går till val på frågan. Två av samarbetspartierna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vill däremot införa en ny fastighetsskatt, som skulle kunna täcka både äganderätter och bostadsrätter. 

Hyressättningsfrågan lugn, men Hyresgästföreningen valkampanjar för S, V och MP 

Frågan om friare hyressättning, som avsatte regeringen för drygt ett år sedan, är sval den här valrörelsen. Inget parti går till val på att införa fri hyressättning. Hyresgästföreningen, som finansieras av de som bor i hyresrätt genom den tvingande hyresförhandlingsavgiften, bedriver däremot kampanj mot de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. Lokalföreningar har bland annat köpt annonser i lokaltidningar där de rekommenderar väljarna att rösta på S, V eller MP. En liknande kampanj som genomfördes föregående val då samtliga hyresgäster fick postreklam som felaktigt hävdade att de borgerliga partierna ville införa fri hyressättning. 

El- och uppvärmningskostnaderna 

Energifrågan har blivit en av de hetaste valfrågorna under valet 2022. Det finns inte ett enda parti från höger till vänster som inte försöker profilera sina egna förslag för hur vi ska klara den vargavinter som väntar med nya väntade prisrekord. 

- Generellt är bostadsfrågan inte en typisk valfråga, eftersom många har ett fungerande boende. Men för vissa grupper, exempelvis de som står utanför bostadsmarknaden, brukar bostadsfrågan bli avgörande för vilket parti de röstar på, säger André Nilsson, bostadspolitisk expert på Mäklarsamfundet.
 

Skapad 25 augusti 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Bostadspolitik