Strid om fastighetsskatten
Nyhet Press/Opinion 25 mars 2021

Strid om fastighetsskatten inom Socialdemokraterna

På senaste har det hettat till om fastighetsskatten inom Socialdemokraterna. Stockholms- och Skånedistriktet har gått ut offentligt med förslag om en ny fastighetsskatt, samtidigt som partiets officiella linje fortsatt inte tar ställning för en ny fastighetsskatt.

Stockholm och Skåne är de två största distrikten inom Socialdemokraterna, samtidigt har de en historia av att stå till vänster om partiets rikspolitik. Med Ygeman i spetsen har distrikten nu föreslagit att Socialdemokraterna borde gå till val på en ny progressiv fastighetsskatt.

 ”Vi vill göra det lite rättvisare så att den som bor i ett väldigt stort och dyrt hus i ett attraktivt område betalar lite mer och den som bor i ett litet hus i ett mindre attraktivt område betalar lite mindre”, säger Anders Ygeman till Dagens Industri (14/3)

Finansministern Magdalena Andersson (S) har tidigare gått ut med att hon inte vill se en återinförd fastighetsskatt, men att hon samtidigt är kritisk till hur dagens fastighetsavgift är utformad. Hon är främst kritisk till att den är regressiv, vilket innebär att skatten räknat i proportion till taxeringsvärdet är högre för fastigheter med lägre värderingar. 

Lite skämtsamt brukar ekonomer säga att det finns fyra stabila skattebaser; de fyra F:en: föda, fordon, fastigheter och fattigt folk. 

Dessa skattebaser är stabila, stora och svårrörliga. Därför brukar fastighetsskatten vara en skatt som kan hitta stöd hos vissa nationalekonomer. Problemet med skatten är dels att den tvingar människor att sälja bostäder om de inte tjänar pengar i paritet med värdet på sin bostad, och dels att skatten har ett väldigt lågt stöd bland befolkningen. Den är orättvis då den beskattar en bas som inte ger något kassaflöde. Hushåll som tjänar mindre kan inte bo kvar i lika attraktiva hus.

Från vänsterhåll brukar fastighetsskatten hyllas som dels intäktsdrivande, dels förmögenhetsutjämnande. Frågan passar också in i bilden av att kapital beskattas för lågt i Sverige jämfört med skatten på arbete. 

Förslaget om att införa en ny fastighetsskatt har fått kritik från bland andra Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är positiva till en ny fastighetsskatt. Det innebär att även om Socialdemokraterna skulle föreslå en ny fastighetsskatt så skulle den idag inte få stöd i riksdagen. S, V och Mp skulle behöva ha majoritet i kammaren för att få igenom förslaget. 

Det är därmed osannolikt att det blir en ny fastighetsskatt under den här mandatperioden, även om Januariavtalet innehåller en punkt om en ny genomgripande skattereform, vilket är den lucka som finns för ett eventuellt förslag.

Troligtvis blir fastighetsskatten en het valfråga. Om så blir fallet får Socialdemokraternas kongress i november avgöra. 

André Nilsson 
Näringspolitisk Expert Mäklarsamfundet

Skapad 25 mars 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Bostadspolitik Flyttskatter