Åkermarksmarknaden
Nyhet Bransch 24 februari 2022

Ludvig & Co om åkermarksmarknaden 2021

Ludvig & Co presenterar årligen sin åkermarksprisrapport – uppdelad i fem bördighetsklasser. Årets rapport visar att den som äger några hektar åkermark i de mer bördiga delarna av Sverige sitter på en tämligen jordig guldgruva.

Det går att utröna en stor prisökning på åkermark sedan Ludvig & Co tog fram sin första åkermarksprisrapport 2003. Då kostade en hektar åkermark i bördighetsgrupp ett (Skåne, Östergötland) strax över 75 000 kronor. 2020 låg priset i stället runt 350 000 kronor och 2021 skymtas en toppnotering på strax över 400 000 kronor per hektar. 

Det genomsnittliga priset i riket, alltså oavsett bördighet, låg när 2021 summeras på drygt 150 000 kronor.

Ludvig & Co presenterar också statistik på åkermarksmarknadens aktörer. Den genomsnittliga köparen av åkermark är 52 år gammal och den genomsnittliga säljaren 65 år. Säljarna är dessutom oftast män, men 40 procent är kvinnor. Bland köparna är dock hela 81 procent män.

93 procent av åkerarealen är tillköp till befintligt lantbruk och 7 procent är köp för nyetablering, rapporterar Ludvig & Co vidare.
 

Skapad 24 februari 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Jord- och skog Bostadspolitik