Fastighetsmäklare Johannes Båth
Nyhet Bransch 17 oktober 2019

Sju snabba till lantbruksmäklaren Johannes Båth

Johannes Båth, lantbruksmäklare på Stad & Land i Uppsala, är ingen duvunge. I 28 år har han varit mäklare och arbetsglädjen är lika stor idag som när han började. Här berättar han om sin historia, marknaden just nu och skillnaden mellan förmedling av lantbruk och bostadsfastigheter.

Landsbygden har alltid funnits i Johannes hjärta, född som han är på en uppländsk gård i ett myller av både människor och djur. Han tror att uppväxten på gården präglat honom med glädje, lekfullhet och experimentlusta, men också av allvar och stort ansvarstagande. En vinnande kombination som fastighetsmäklare. 

Hur började du med mäkleri inom lantbruk, gårdar, jord och skog?  
-    I början av 90-talet arbetade jag som lantbruksrådgivare. Då fick jag förtroendet att hjälpa till med försäljningen av statens (Domänverkets) jord- och skogsbruk här i Uppland, vilket ledde till att jag tog fastighetsmäklarexamen

Vilka är skillnaderna mellan förmedling av jord- och skog jämfört med bostäder? 
-    En stor och komplex fråga! Gårdar är, trots att de hamnar samma taxeringskod och behandlas i klump när det kommer till lagstiftning och skattefrågor egentligen väldigt olika sinsemellan. Tänk dig till exempel ett obebyggt ”utboägt” skogsskifte, eller ett specialiserat och rationellt produktionslantbruk och sedan en liten avstyckad vackert belägen gård med plats för ett par hästar och några livsnjutare, eller allt däremellan. Ingen gård är den andra lik. Var och en av dem kräver självklart särskilda insikter, kunskaper och fingertoppskänsla vid sidan om vad som gäller vid förmedling av bostäder.

Påverkades marknaden av de breda prisfallen på bostadsmarknaden under främst andra halvan av 2017?
-    Vi kunde se att utbudet minskade, men priserna var inte lika tydligt påverkade. Små boendelantbruk nära storstäderna påverkades mer än större gårdar längre bort.

Hur ser marknaden ut just nu? 
-    Det beror väldigt mycket på var i landet vi tittar, hur nära det är till tätort och arbetsmarknad och hur specialiserat lantbruket är. Det är fortfarande ganska litet utbud men vi ser att både utbud och pris sakta klättrar uppåt. 

Hur lång tid tar en förmedlingsprocess i snitt?
-    Det varierar mycket, men i snitt kanske fem till sex månader inklusive förberedelsetiden, som är mycket viktig och arbetskrävande. Även efter kontrakt och tillträde är det viktigt att vara involverad. Särskilt om det handlar om något fastighetsbildningsärende och att det förmedlade objektet kanske är en egendom som består av flera skiften och har flera fastighetsbeteckningar som är möjlig att sälja i delar eller vinna betydande skattefördelar genom att fastighetsreglera än att lagfara.

Hur många affärer gör man på ett bra år?
-    Runt femton till tjugo affärer och lika många värderingar samt ett eller annat skrivuppdrag.

Är det skillnad i arvodesnivåer jämfört med vanliga bostadsfastigheter på den orten där du är verksam?
-    Vi behöver ligga på en lite högre arvodesnivå på gårdar än för villor och lägenheter för att klara de krav vi ställer på oss själva när det gäller service- och kompetensnivå, men jag vill nog påstå att säljarna ändå tjänar på det.  Tyvärr konkurrerar vi med vanliga bostadsmäklare som ibland inte riktigt förstår komplexiteten eller ens kan värdera en gård på korrekt sätt och som därför ofta lägger sig för lågt i provision samtidigt som de frestar säljarna med ett övervärderat eller okunnigt valt utgångspris.

Skapad 17 oktober 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Jord- och skog Intervju