Per-Anders Andersson
Nyhet Bransch 3 oktober 2019

Allt du inte visste om livet som gårdsmäklare

Trots att mäklaryrket är mångfacetterat, hamnar fokus ofta på de fastighetsmäklare som ägnar sig åt villor och bostadsrätter. Hur skiljer sig arbetet som mäklare inom gårdar, jord och skog mot bostadsmäkleriet? Det berättar Per-Anders Andersson från Värhulta Gårdsmäklare om i den här korta intervjun.

Per-Anders Andersson har drivit familjeföretaget Värhulta i 27 år, som har funnits i hela 95 år. Det var Per-Anders farfar Hugo, som grundade det och ända sedan starten har verksamheten inriktats på att förmedla lantbruksfastigheter, men också att förrätta auktioner av djur och maskiner vilket Värhulta slutade med först 2006.  

Utöver sin mäklarutbildning har Per-Anders studerat ekonomi, juridik och lantbruk. Under många år kombinerade han mäkleriet med eget lantbruk, auktionsförrättning med mera, men idag arbetar han renodlat som mäklare. 

Per-Anders menar att skillnaderna mellan att vara verksam som mäklare inom gårdar, jord och skog jämfört med bostäder. 
-    Det kräver en helt annan typ av kunnande, och du kan vara helt säker på att kunden kan mer om den speciella produktionsgrenen det gäller än du som mäklare. När det gäller bostäder är det ju oftast tvärtom. Där är det mäklaren som är experten och kan mest, säger Per-Anders. 

En annan skillnad jämfört med den renodlade bostadsmarknaden är att det följer olika konjunkturer. Per-Anders menar att lantbruket inte berördes av de breda prisfall vi såg under 2017. En viktig anledning, menar han, är att lantbruket är en livgivande produktion som måste finnas alldeles oavsett räntor, börsfall och konjunkturoro. Också försäljningstakten är annorlunda när det gäller gårdar och lantbruk än bostäder. 
-    Det är omöjligt att svara på hur lång tid en förmedlingsprocess tar i snitt. Det kan ta ett halvår att styla en ladugårdsbacke. Så det kan ta allt mellan en till tjugofyra månader från marknadsföringsstart att avsluta en affär. 

Generellt kräver också ett jord- eller skogsbruk både mer insatser och längre tid än en villa eller bostadsrätt. Antalet spekulanter är dessutom ofta långt färre, vilket ställer andra krav på marknadsföringen. 

Men, hur ser marknaden för gårdar, jord- och skogsbruk ut just nu? Per-Anders ser både möjligheter och utmaningar. 
-    På grund av generationsskiften kommer utbudet att öka, men köparna matchar inte riktigt utbudet. Samtidigt ser jag tendenser till en ny grön våg där allt fler inser kvaliteterna med att bo, bruka och leva på landet.  
 
 

Skapad 3 oktober 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Jord- och skog Intervju