Nyhet Bransch 19 april 2018

Florida vs Sverige

Gunnar Thulin flyttade till Florida för snart 30 år sedan och omskolade sig till mäklare. Idag arbetar Gunnar i Sverige under sommaren och i Florida resten av året. Vi ställde några frågor till Gunnar om livet i Florida och hur det är att arbeta som fastighetsmäklare där jämfört med i Sverige.

gunnar_thulin_300px_3.jpg1989 träffade den förre detta besiktningsingenjören Gunnar Thulin kärleken på en av sina resor till Florida. Längtan efter ett varmare klimat och en enklare livsstil gjorde att Gunnar valde att flytta dit. Efter några år på olika företag bestämde sig Gunnar för att utbilda sig till mäklare, eller Realtor som det kallas i USA.

– Jag tog min utbildning där och var färdig mäklare 1991. 1996 tog jag även mäklarexamen i Sverige och har tillhört Mäklarsamfundet sedan dess, berättar Gunnar.

Idag arbetar Gunnar som mäklare i Sverige under sommaren och i Florida resten av året.

– Jag har alltid haft min svenska bas i Kalmar, men jobbar över hela landet med gårdar och sjölägen. Mest med tyska kunder som söker efter lugnet i vår svenska landsbygd.

I Sverige är lagen tydlig och tillsynen stark – hur är det i Florida?
– Lagmässigt är det ingen större skillnad mellan Sverige och USA. Där finns dock 50 stater och alla har lite olika regler. Tillsynen i Florida är ganska lik den i Sverige med ett kontrollorgan FREC som utövar tillsyn sedan många tiotal år tillbaka. De fungerar ungefär som FMI i Sverige. Straffen för felaktigt beteende är också ungefär desamma. Kanske lite fler avregistreringar än i Sverige, men då ska man också betänka att vi är hundratals gånger fler mäklare där än här i Sverige. Det görs också hundratals fler affärer!

Vad finns det för utbildningskrav?
– I Florida måste vi mäklare vart annat år genomgå en så kallad continuing education och även en endagarskurs i etik. Ett lagstadgat krav som måste följas. Kursboken brukar innehålla ca 200 sidor. Det kan jämföras med kursboken för utbildning och registrering som innehåller ca 500 A4-sidor med efterföljande statlig examen. Lite tufft, men en effektiv utbildning som ger en bra grund. Efter att ha varit Realtor och ha arbetat i två år kan man vidareutbilda sig till Broker och därefter öppna ett eget företag. Även som Broker måste man vart annat år uppdatera sin utbildning. Ett bra krav som håller alla mäklare på en bra kunskapsnivå.

Hur är konkurrensen mellan mäklarna?
– Visst är det tuff konkurrens mellan oss mäklare, men vi har flera trivselkvällar, frukostmöten, kurser där vi mäklare träffas utan tankar på konkurrens. Det beror nog mest på att vi egentligen alla samarbetar och försöker få till en affär så bra som möjligt. Många har nog sett TV-programmen om Fredrik Eklund i New York och hur det kan gå till.

Hur ser efterfrågan ut? Är det många svenskar som vill köpa en bostad i Florida?
– Florida har liksom Kalifornien en stor mängd köpare från världens alla hörn. Beroende på de hundratals mil som skiljer USA:s båda kuster åt, så blir det många asiater som köper i Kalifornien och många européer i Florida. Det påstås att vi har ca 2 miljoner tyskar där. Svenska vinterboende ökar hela tiden och vi är ett bra gäng som träffas några gånger i veckan på olika golfbanor eller på veteranbilsträffar. Ständigt nya ansikten.

Är det många svenska mäklare som vill flytta till Florida och göra karriär?
– Jag får ofta förfrågningar från nya eller blivande svenska mäklare om de kan få jobba hos mig i Florida. Tyvärr är svaret nej. Man måste ha uppehålls- och arbetstillstånd, det man brukar kalla Grönt Kort, för att få arbeta i USA. Däremot kan man praktisera en tid om man vill se hur det fungerar.

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 19 april 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Internationellt Intervju