Nyhet Bransch 25 maj 2018

Utbildningen öppnade nya dörrar

När Christoffer Reuterling hade läst klart Mäklarsamfundets fastighetsmäklarassistentutbildning hade han siktet inställt på att bli just mäklarassistent. Men det blev inte riktigt som planerat. Efter en flytt till Skåne, ett husköp och en slump är han idag handläggare på Lantmäteriet, något som han är mycket tacksam för.

christoffer_reuterling_liten.jpg

Vad tycker du om Mäklarsamfundets fastighetsmäklarassistentutbildning?
– Jag tycker att utbildningen är väldigt lärorik och framförallt så har den en bredd som täcker många områden. De som har hand om utbildningen och håller i specifika ämnen är oerhört kompetenta. Personligen så hade jag önskat att det var lite mer djupgående men samtidigt så var det den här utbildningen som fastighetsmäklarna läste innan det blev krav på högskoleutbildning, så man förstår samtidigt hur innehållsrik den faktiskt är.

Hur kommer det sig att du valde att läsa utbildningen?
– Det var av rent intresse för branschen. Mitt mål har alltid varit att läsa till fastighetsmäklare och jag kände att det var en utbildning som kunde bli en ingång till just det. Alldeles för många väljer idag att studera till fastighetsmäklare utan att egentligen veta hur en vardag för en fastighetsmäklare ser ut och vad som faktiskt krävs för att lyckas. Jag tror att väldigt många väljer att läsa till fastighetsmäklare för att de automatiskt tror att det är guld och gröna skogar. Jag har fastighetsmäklare i familjen och kände att jag redan hade stor kunskap om hur det faktiskt är ute på kontoren och tyckte att fastighetsmäklarassistent måste vara ett av de roligaste jobb man kan ha.

Berätta, vad hände efter utbildningen?
– Jag sökte ett antal jobb som mäklarassistent men i samma stund som den processen pågick valde vi att flytta från Stockholm och hamnade sedan i Vinslöv som ligger 2 mil utanför Kristianstad i Skåne. När vi köpte vårt hus så var jag inne på Lantmäteriets hemsida. Av en slump såg jag att de sökte en handläggare till fastighetsinskrivningen i Hässleholm. Jag ringde till ansvarig rekryterare, som idag är min chef, och frågade vilken bakgrund som krävdes för tjänsten och ända sedan dess har jag haft förmånen att ha Lantmäteriet som arbetsgivare.

På vilket sätt har du användning av utbildningen i ditt jobb på Lantmäteriet?
– Jag hade en väldigt stor användning av utbildningen de första månaderna. Det var tack vare mäklarassistentutbildningen och en eftergymnasial utbildning där jag läst juridik och ekonomi som gjorde att jag i slutändan fick anställning. Jag har betydligt större kunskap och kompetens idag än vad jag skulle kunna få från någon annan utbildning. På kontoret där jag arbetar så har den stora majoriteten en bakgrund inom mäklaryrket på ett eller annat sätt. Vi har en hel del före detta fastighetsmäklare, fastighetsekonomer och en del mäklarassistenter.

Vad innebär ditt jobb?
– Jag granskar juridiska handlingar så som köpebrev, kontrakt, gåvohandlingar, bodelningsavtal, arvskiften, avtal mellan juridiska och fysiska personer. Det är otroligt viktigt att vara noggrann och upptäcka eventuella fel och brister för att det alltid ska vara ett korrekt och uppdaterat fastighetsregister. Jag sitter även i en telefonslinga där professionella ingivare och även privatpersoner ringer in för att få råd och information. Det är den roligaste delen i mitt jobb tycker jag. Alla registrerade fastighetsmäklare har någon gång ringt in till fastighetsinskrivningen. Om vi inte hade haft den här kompetensen på Lantmäteriet så skulle det med stor sannolikhet varit väldigt många uppgifter i fastighetsregistret som inte stämde och det skulle i sin tur försvåra många delar av fastighetsmäklarens jobb. Så man kan säga att jag även nu är en slags assistent till mäklarna. Jag är väldigt tacksam för att jag fick möjligheten att läsa Mäklarsamfundets utbildning!

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 25 maj 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Intervju Utbildning