Studentpanelen
Nyhet Bransch 23 februari 2023

Studentpanelen om fastighetsmäklarutbildningen

Mäklarsamfundets studentpanel med Rebecca Behrendtz, Hampus Björkdahl och Jennifer Lagerstedt är tillbaka. Den här gången svarar de på frågan om vad fastighetsmäklarutbildningen – som är full av viktiga kurser inom juridik och ekonomi – idealiskt skulle kunna kompletteras med för att nya fastighetsmäklare ska bli än mer förberedda när de äntrar yrkeslivet.

Rebecca Behrendtz

Jag tycker att utbildningen i sin helhet är ganska övergripande. Men det hade varit roligt om mer kopplades direkt till yrket! Utbildningen innehåller mycket matematik och ekonomi men inte alltid med en självklar koppling till hur informationen vi tar del av ska användas i den praktiska vardagen. Det hade också varit intressant med lite mer försäljning, förhandling – och psykologi, då man faktiskt ska jobba med behovsanalyser hos kunder.

Kanske hade man även kunnat ändra själva ordningen på kurserna. Det hade underlättat om man lade de kurser som hänger ihop med varandra efter varandra istället för att hoppa mellan dem. Så att till exempel redovisningskurserna var en termin, juridikkurserna en annan och så vidare – och ju närmre man kommer examen hade man velat få arbeta mer med de praktiska kurserna för att bli varm i kläderna. Men som helhet tycker jag att programmet är bra, vissa kurser är mer direkt kopplade till yrket än andra och då och då har vi fått en del praktiska uppgifter.

Hampus Björkdahl

Jag tycker utbildningen är bra. Det är mycket fokus på ekonomi och framför allt juridik, även inslag av psykologi samt byggteknik, vilket har varit nyttigt. Jag vet inte om jag tycker någonting saknas men jag tror det hade kunnat vara bra om man i psykologin la lite mer fokus på de delar som är relevanta inom försäljning. Personligen hade jag även önskat lite mer byggteknik. 

Att både byggteknik och psykologi finns med i utbildningen är jättebra men det känns inte som innehållet varit speciellt djupgående och heller inte så välanpassat för mäklaryrket. 

Jennifer Lagerstedt

Utbildningen i Gävle tycker jag är näst intill komplett. Vi har en hel kurs i säljteknik som är unik för oss som studerar i Gävle. Däremot kan jag sakna lite psykologi. Vi är på väg in i ett yrke där vi varje dag träffar nya människor i olika situationer. Det hade varit värdefullt att få bättre kunskap i hur vi kan förstå och tillmötesgå olika personer och deras behov i olika situationer.
 

Skapad 23 februari 2023
Uppdaterad 24 februari 2023
Studentpanelen Utbildning