Studentpanelen
Nyhet Bransch 26 januari 2023

Studentpanelen om känslorna inför marknadsläget

Mäklarsamfundets studentpanel med Rebecca Behrendtz, Hampus Björkdahl och Jennifer Lagerstedt är tillbaka. Den här gången svarar de på om de är oroliga för att eventuellt utexamineras på en svalare marknad.

Rebecca Behrendtz

Det är både nervöst och spännande att tänka på hur marknaden kommer se ut när jag tar examen! Självklart hade jag önskat att det var en het marknad när man ska ut och börja jobba men samtidigt så kan det även vara lärorikt att få jobba i lite uppförsbacke. Jag tror att jag kommer vinna på det i längden, marknaden kommer alltid ha sina svängningar och att så tidigt som möjligt i karriären få lära sig hantera en svalare marknad är ju bara bra. 

Dessutom försöker jag tänka att om jag lyckas bra när marknaden är lite svalare så kommer det gå ännu bättre när det börjar gå uppåt igen, man får försöka se det ljusa i alla situationer. Nu är det ungefär 1,5 år kvar tills det är dags för mig att börja mäkla och det ska bli väldigt spännande att se hur läget på marknaden utvecklas tills dess! 

Hampus Björkdahl

Jag är lite kluven då det både känns skrämmande och spännande på samma gång. Det hade absolut känts bättre att börja jobba på den marknaden som var för 2 år sedan men samtidigt tänker jag att det säkerligen är lärorikt att börja i en tuffare marknad.

Personligen har jag aldrig tänkt att det skall vara enkelt att börja mäkla eller att marknaden skulle vara glödhet för alltid så därav känns det faktiskt lite sporrande att komma ut som ny mäklare på en sämre marknad. 

Jennifer Lagerstedt

Som ny kan det nog vara både spännande och nervöst när man kommer ut. Självklart kanske det känns tryggare att komma ut som ny på en lättare marknad men jag tror att en svalare marknad kan vara mer sporrande än orolig också. Att klara av att komma ut när det är tuffare tror jag kan vara drivande framåt, att veta att man kan och klarar av det även fast marknaden är svår och tuff. Jag tror att mycket handlar om inställning, tänker man positivt kommer det vara mycket smidigare och inte lika oroligt.
 

Skapad 26 januari 2023
Uppdaterad 20 februari 2023
Studentpanelen Marknaden