Jonas Rosén
Nyhet Press/Opinion 8 september 2022

”En tendens till stabilisering”

I augusti sjönk priserna på både bostadsrätter och villor med -2% i riket som helhet. Prisnedgången har dämpats något för bostadsrätter men ökat för villor jämfört med förra månaden. Trots breda prisfall ser vi en tendens till stabilisering i augustisiffrorna. Det stämmer överens med vad vi hör från våra medlemmar i de berörda marknaderna, kommenterar Mäklarsamfundets VD Jonas Rosén.

”Trots breda prisfall ser vi en tendens till stabilisering i augustisiffrorna. Det stämmer överens med vad vi hör från våra medlemmar i de berörda marknaderna, som bekräftar att det finns en del oro kvar på marknaden, men att säljare och köpares förväntningar börjar mötas. Det är ännu för tidigt att säga om trenden håller i sig, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet”

Läs hela artikeln i Svensk Mäklarstatistiks pressrum
 

Skapad 8 september 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Svensk Mäklarstatistik Bostadspriser Marknaden