Kenneth Ivarsson
Nyhet Bransch 9 februari 2023

Svensk Mäklarstatistik: ”Nu kan vi ge alla kunder samma villkor”

Samma, konkurrensneutrala villkor för Svensk Mäklarstatistiks objektsdatakunder. Det var det som stod på spel i den process som involverat både Konkurrensverket och Patent- och Marknadsdomstolen.

Nyligen fattade Konkurrensverket beslut till Svensk Mäklarstatistiks fördel. Här berättar VD Kenneth Ivarsson om varför arbetet med att övertyga Konkurrensverket om behovet av likabehandling av alla kunder var så viktigt. 

”2021 genomförde vi, Svensk Mäklarstatistik AB en översyn av våra kundavtal. Syftet var att ge kunderna samma, konkurrensneutrala villkor. Det ledde fram till en avtalsjustering mellan oss och kunden Valueguard, som tidigare haft särskilda villkor för publicering av sina så kallade HOX-index, som företaget offentliggjort en dag per kalendermånad. Den publiceringen skapade en marknadsföringsfördel gentemot övriga kunder, vilket rimmade illa med våra ambitioner att skapa konkurrensneutralitet.” 

Kunden motsatte sig det nya avtalet, och ärendet har sedan dess utretts av såväl Konkurrensverket som Patent- och Marknadsdomstolen. 

Vad är det som har hänt?

”Vi kan äntligen garantera det som för oss och för ägaren Mäklarsamfundet är en självklar utgångspunkt - att alla våra kunder har samma villkor för att marknadsföra tjänster och produkter som bygger på vår objektsdata. Detta efter att Konkurrensverket beslutat att avsluta sin utredning. Konkurrensverket konstaterar att vår data är av stor betydelse för många marknadsaktörer, men att det inte är avgörande för Valueguards kunder att företagets index görs publikt.”

Varför var det så viktigt med samma villkor?

”För att kunna motivera fastighetsmäklare att fortsatt rapportera in slutprisdata till Svensk Mäklarstatistik är en rättvis och sund relation till varandra avgörande. Om bolaget fortsatt att konsekvent ge fördelar till Valueguard, men inte övriga, hade detta också kunnat klandras. Den tidigare orättvisan innebar dessutom att några få mäklarföretag gavs möjlighet att ta del av Valueguards kommande indexpublicering i förväg och på så sätt kunna gå ut i media och kommentera indexen och bygga sina egna varumärken. I det sammanhanget är det viktigt att veta att indexen är baserade på samtliga mäklarföretags data, men det gav dessa mäklarföretag klara marknadsföringsfördelar gentemot de företag som inte hade samma möjligheter. Detta utgjorde en direkt risk för minskad inrapportering från missnöjda aktörer. ”

Vad blir skillnaden jämfört med tidigare?

”Nu kan vi ge kunderna samma villkor och på så sätt också främja konkurrensen dem emellan med avseende på hur man marknadsför sina tjänster och produkter.

Praktiskt kommer Valueguards HOX-indexet inte längre att få publiceras publikt. Däremot kan bolagets kunder kunna fortsätta använda indexen internt och i rapporter och nyhetsbrev där indexen ingår i ett större och bredare sammanhang.”

Konkurrensverket utredde också om Svensk Mäklarstatistik på något sätt vägrat leverera data till Valueguard. Vad handlade det om?

”Det var inget annat än en felaktig och mycket olycklig tolkning, som vi nu gått till botten med och rett ut. Vår avsikt har, från början till slut, handlat om att ge våra kunder samma villkor, vilket blir tydligt om man tar del av det underlag som Konkurrensverket tagit del av under hela processen. Det har aldrig varit frågan om att vi ska sluta leverera data till Valueguard. Jag är så klart glad över att Konkurrensverket äntligen delar den bilden. Vi vill fortsätta att ha Valueguard som kund på samma villkor som våra andra kunder och fortsätta att sälja den data som vi vet gör stor samhällsnytta.”
 

Skapad 9 februari 2023
Uppdaterad 20 februari 2023
Svensk Mäklarstatistik