Björn Wellhagen
Nyhet Press/Opinion 15 oktober 2020

”Stigande priser och hög omsättningsvolym året ut”

Priserna på både bostadsrätter och villor ökade med 2 procent i september. På årsbasis har villapriserna ökat med 10 procent, dubbelt så mycket som prisökningen på bostadsrätter. Antalet försäljningar ligger fortsatt på hög nivå, med rekordvolymer för bostadsrätter. Det visar de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik. Hettan från sommarens bostadsmarknad kommer att dröja sig kvar året ut, kommenterar Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen.

Både bostadsrätterna och villorna ökade i september i samtliga redovisade områden och i alla redovisade tidsintervall undantaget centrala Göteborg där bostadsrättspriserna stod stilla. Trenden med stort antal försäljningar fortsätter också. I september noterade Svensk Mäklarstatistik försäljningsrekord för bostadsrätter. Totalt såldes 13 000 bostadsrätter i landet under september, varav 5 400 av dessa såldes i Storstockholm.  

-    Trenden med stigande priser och höga omsättningsvolymer fortsatte även in i september och mycket tyder på att det nuvarande heta marknadsläget kommer bestå även under årets sista månader. 46 procent av Mäklarsamfundets medlemmar spår att villapriserna kommer öka under sista kvartalet. Motsvarande andel för bostadsrätter är 26 procent, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet. 

För komplett information om statistiken se www.maklarstatistik.se 
 

Skapad 15 oktober 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Bostadspriser Svensk Mäklarstatistik Marknaden