Jonas Rosén
Nyhet Press/Opinion 6 oktober 2022

Ny prognos: Priserna fortsätter nedåt, men villorna står emot bättre

En växande andel av fastighetsmäklarna bedömer att både villa- och bostadsrättspriserna fortsätter backa under årets sista kvartal. Samtidigt tror närmare hälften att villapriserna stabiliserar sig under perioden. Säljtiderna fortsätter att vara betydligt längre än vad många vant sig vid. Drygt hälften menar att det tar fem till åtta veckor att sälja ett småhus. Det visar Mäklarinsikt, Sveriges största undersökning bland fastighetsmäklare.

I den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får Mäklarsamfundets medlemmar svara på frågor om utvecklingen på sin lokala marknad. Inför det fjärde kvartalet 2022 har 827 fastighetsmäklare över hela landet svarat på frågor om bland annat prisutveckling, utbud och efterfrågan.

– Räntehöjningar, inflation och andra negativa omvärldssignaler har gjort avtryck på bostadsmarknaden en tid nu. En stor andel av fastighetsmäklarna tror att den trenden kommer att hålla i sig året ut. Samtidigt bedömer en nästan lika stor andel av fastighetsmäklarna att priserna blir oförändrade på villamarknaden när fjärde kvartalet summeras, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet.

50 procent av fastighetsmäklarna tror på sjunkande småhuspriser under fjärde kvartalet 2022. Det är en ökning med 13 procentenheter jämfört med undersökningen inför det tredje kvartalet. Motsvarande andel för bostadsrätter är 57 procent, en ökning med 7 procentenheter. Samtidigt tror nästan hälften att det finns stöd för nuvarande prisnivåer på villamarknaden. 47 procent av de svarande tror att småhuspriserna förblir oförändrade när kvartalet summeras. Motsvarande andel för bostadsrätter är 40 procent.

46 procent tror att småhusutbudet ökar. Det är 10 procentenheter färre än inför det tredje kvartalet. 44 procent tror att bostadsrättsutbudet ökar. Det är 4 procentenheter färre än inför det tredje kvartalet. En något större andel av fastighetsmäklarna tror alltså på oförändrat eller minskat utbud av både villor och bostadsrätter under årets sista månader.

Försäljningarna går inte lika snabbt som tidigare. Inför det fjärde kvartalet tror flest (53 procent) att ett småhus säljs inom fem till åtta veckor, en ökning med 16 procentenheter jämfört med förra undersökningen. Motsvarande andel för bostadsrätter är 50 procent, en ökning med 11 procentenheter jämfört med föregående undersökning

- Bostadsmarknaden befinner sig nu i ett utmanande läge. Samtidigt ser vi ljusglimtar och tecken på stabilisering i prisstatistiken och antalet affärer. Nu kommer dessutom signaler om stabilisering av ränteläget redan under 2023, vilket allt annat lika skulle öka stödet för en fortsatt stabil bostadsmarknad, fortsätter Jonas Rosén.

Ta del av hela rapporten här.
 

Skapad 6 oktober 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Rapporter Marknaden Bostadspriser