Små marknadseffekter av amorteringslättnad
Nyhet Press/Opinion 18 november 2020

Ny rapport från Mäklarsamfundet: Undantagstillstånd

Små marknadseffekter av amorteringslättnad

Mäklarsamfundet har undersökt om och i så fall hur det tillfälliga undantaget i amorteringsreglerna har påverkat bostadsmarknaden. Nästan hälften av de svarande menar att påverkan är liten eller mycket liten. 17 procent ser en stor eller mycket stor effekt. De regionala skillnaderna är små. Det visar rapporten ”Undantagstillstånd – Marknadseffekter av tillfälligt undantag från amorteringsreglerna”.

Läs mer

Skapad 18 november 2020
Uppdaterad 27 februari 2023
Rapporter Amorteringskrav