Björn Wellhagen
Nyhet Press/Opinion 26 november 2020

Amorteringskraven ökar ojämlikheten

De unga är de stora förlorarna med rådande amorteringsregler och kreditrestriktioner. Att låna för att finansiera ett bostadsköp är inte en problematisk form av skuldsättning, likt lån utan säkerhet som tas för till exempel konsumtion. Det är samhällsekonomisk och individuellt dumt att försvåra för yngre hushåll i början av yrkeskarriären att få bolån. Därför bör amorteringskraven på bolån och bolånetaket slopas permanent. Det skriver Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen i en debattartikel som publicerats i ett flertal lokaltidningar i landet den senaste veckan. Läs Björns text här.

Sverige har en snabbt växande befolkning och attraktiva tillväxtregioner dit många yngre söker sig. Bostadsbyggandet i dessa regioner har inte hunnit med och därför råder bostadsbrist, vilket i kombination med låga räntor har lett till stigande bostadspriser. Politiken har svårt att vidta verkningsfulla åtgärder för att öka utbudet av bostäder. Istället har tankarna gått till att försöka dämpa efterfrågan. Ett exempel är de statliga amorteringskrav på bolån som Finansinspektionen med regeringens godkännande har infört. Amorteringskraven förstärker utanförskapet på bostadsmarknaden, genom att det blir ännu svårare för yngre hushåll med vanliga inkomster att köpa en bostad och påbörja en bostadskarriär.

Lån mot en stabil säkerhet, som en villa eller bostadsrätt, ger bättre lånevillkor än andra kreditformer. Om möjligheten att få bolån inte fanns skulle betydligt färre än i dag kunna äga sin bostad. Den problematiska skuldsättningen i samhället är inte när yngre hushåll tar bolån för att kunna köpa en bostad, utan när människor skuldsätter sig på andra sätt och till sämre villkor. I en intervju i Affärsvärlden (20/9) medgav Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen att amorteringskravet på bostadslån kan ha bidragit till den kraftiga uppgången av blancolån (lån utan säkerhet till hög ränta).

De hushåll som på grund av amorteringskraven blir utestängda från ägarmarknaden är hänvisade till att betala höga hyror på en osäker andra- eller tredjehandsmarknad, vilket gör det ännu svårare att spara ihop till kontantinsatsen. För att skapa lättnader för hushållen under Covid-19-panemin har bankerna fått möjlighet att bevilja alla bolånetagare undantag från amortering. Möjligheten till undantag gäller till och med augusti 2021.I en enkätundersökning som Mäklarsamfundet låtit genomföra tillfrågas 812 mäklare om vilka effekter det tillfälliga undantaget från amorteringskravet har på bostadsmarknaden. Svaren är entydiga: nästan inga effekter alls. Detta är logiskt då bankerna vet att undantaget är tillfälligt och därför måste ställa samma krav på bolånetagarna som om amorteringskraven fortfarande gällde.

Det är samhällsekonomisk och individuellt dumt att försvåra för yngre hushåll i början av yrkeskarriären att få bolån. Rörlighet på bostadsmarknaden bör uppmuntras, för hela samhällets välbefinnande. Därför bör amorteringskraven på bolån och bolånetaket slopas permanent.

Dagens unga behöver framtidstro. För många är det intimt förknippat med drömmen om ett eget ägt boende. Släpp in de unga i gemenskapen istället för att smälla igen dörren framför dem.


Björn Wellhagen
Vd, Mäklarsamfundet
 

Skapad 26 november 2020
Uppdaterad 27 februari 2023
Amorteringskrav Opinion