Nyhet Press/Opinion 2 november 2017

Finansinspektionens mandat kan förtydligas

Vi har löpande här i nyhetsbrevet rapporterat om turerna kring det skärpta amorteringskravet. Just nu råder osäkerhet, men motståndet är stort och det blir allt svårare för regeringen att införa förslaget. Samtidigt blev det nyligen klart att regeringen i en proposition går vidare med att utöka Finansinspektionens mandat att vidta åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten. Det passerade nästan obemärkt i nyhetsflödet.

I klartext betyder det att Finansinspektionen får starkare lagstöd för att komma med förslag för att till exempel minska hushållens skuldsättning, men regeringen måste även framöver godkänna myndighetens förslag innan de blir verklighet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.

I Mäklarsamfundets remissyttrande över promemorian ”Ytterligare verktyg för makrotillsyn” klargjorde vi att vi ser flera risker med de förslag som kan komma att bli aktuella inom ramen för ett större mandat för Finansinspektionen att vidta åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten. Hittills har myndigheten nästan helt inriktat sig på hushållens möjlighet att låna till bostadsköp. Med ett tydligare mandat att föreslå åtgärder kan vi förvänta oss mer av den varan. För varje sådant förslag, som mer behandlar symptomen (skuldsättningen) istället för sjukdomens orsaker (bostadsbristen) ökar osäkerheten på bostadsmarknaden, samtidigt som trösklarna höjs för de som står utanför. Det kan aldrig vara rätt väg att gå.

Ingrid Eiken Holmgren
VD Mäklarsamfundet

Länk till pressmeddelandet hittar ni här.

Mäklarsamfundets remissvar hittar ni här.

Skapad 2 november 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Opinion