Opinion

Kommunerna fokuserar på fel slags bostäder

Nyhet

Mäklarsamfundet i DN Debatt: ”Kommunerna fokuserar på fel slags bostäder”

Om industrietableringarna i norra Norrland ska locka den arbetskraft som krävs behövs offensiva åtgärder för att få fram bostäder som inflyttarna efterfrågar. Otillräcklig nyproduktion av småhus, och...
View full page
André Nilsson

Nyhet

André Nilsson: Startlån är tryggare än blancolån

Hushållen har fått det kärvt. Hushållsekonomin är klämd mellan stigande bolåneränta och hög inflation. Arques oro för hushållen och statsfinanserna är befogad. Däremot har han fel om vilka åtgärder...
View full page
Tidö

Nyhet

Dousa vill se ett ”Tidö 2.0” – med mer bostadspolitik

Benjamin Dousa, vd på Timbro vill se ett ”Tidö 2.0”, ett förnyat avtal med nya reformer. Något Tidö också stipulerar, skriver han på Dagens Industri. ”Nio av tio svenskar bor i en kommun med...
View full page
Joakim Lusensky, Gregers Winbo, André Nilsson

Nyhet

Därför fungerar inte kravet på spridningstillstånd

”Det finns hopp”, konstaterar Mäklarsamfundets näringspolitiska expert André Nilsson efter seminariet där flera riksdagsledamöter deltog. Här intervjuas han tillsammans med fastighetsmäklaren Gregers...
View full page
Joakim Lusensky och André Nilsson

Nyhet

Så här arbetar Mäklarsamfundet med opinionsbildning

En viktig del av Mäklarsamfundets arbete är att påverka den politik, den lagstiftning och de delar av samhällsdebatten som påverkar fastighetsmäklarnas och bostadskonsumenternas vardag....
View full page
Kvinna, ensamstående, undersköterska? Stängd bostadsmarknad

Nyhet

Kvinna, ensamstående, undersköterska? Stängd bostadsmarknad i 17 län

De hårda kreditrestriktionerna hindrar många från att träda in på bostadsmarknaden. Vi har undersökt var en ensamstående vårdarbetare, i olika yrken, beviljas bostadslån för en genomsnittlig tvåa. Vi...
View full page
Joakim Lusensky

Nyhet

Fem myter om fastighetsmäklare – Och fakta som krossar dem

Hur många gånger kan medier ha en och samma vinkel och i praktiken skriva samma artiklar om och om igen? Hur ser den nyhetsvärderingen ut? Det har jag frågat mig själv många gånger, och allt oftare...
View full page
Björn Wellhagen och André Nilsson

Nyhet

Låt fler familjer förverkliga villadrömmen

I en uppmärksammad rapport analyserar Hyresgästföreningen rörligheten på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet delar slutsatsen att rörligheten är viktig för att människor ska kunna anpassa sitt boende...
View full page
Joakim Lusensky

Nyhet

Nya utbildningskrav för fastighetsmäklare rycker närmare

Som vi tidigare har berättat om planerar FMI att förändra utbildningskraven för fastighetsmäklare. Diskussionerna mellan branschen och myndigheten har därefter varit många och långa. Vi strävar mot...
View full page
Nyproduktion av stora bostäder ger högre rörlighet

Nyhet

Nyproduktion av stora bostäder ger högre rörlighet

Evidens har analyserat effekter av flyttkedjor vid nyproduktion av bostäder i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Syftet har varit att undersöka rörlighetseffekter av olika typer av...
View full page
Björn Wellhagen och André Nilsson

Nyhet

Tre akuta frågor för den nya bostadsministern

Att människor kan flytta när de önskar och behöver är grundläggande för kompetensförsörjningen, möjligheten att studera och för människors utvecklingsmöjligheter. För att fler ska kunna göra det...
View full page
André Nilsson

Nyhet

”Hotar stabiliteten på hela bostadsmarknaden”

Tomträttsystemet knakar i fogarna. Runt om i landet pågår en handfull rättstvister som kommer att påverka nuvarande system och avgäldsnivåer. På fastigheten Regnet 2 försöker Stockholms stad att säga...
View full page
André Nilsson

Nyhet

Krönika: Därför ska vi ta rörlighet på allvar

Fastighetsmäklarna är den yrkeskår som träffar flest bostadskonsumenter. En bild som blir allt vanligare att höra från fastighetsmäklarna är att det växt fram allt större hinder både till att köpa...
View full page
André Nilsson och Björn Wellhagen

Nyhet

Mäklarsamfundet kommenterar årets bolånerapport

Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen kommenterar rapporten i ett pressmeddelande den 24:e mars där han bland annat lyfter att det är normalt att skuldkvoten har ökat när räntorna ligger stadigt på en...
View full page
Björn Wellhagen

Nyhet

Lånereglerna krossar blygsamma bostadsdrömmar

Till artikeln.  
View full page
Märta Stenevi

Nyhet

Fastighetsmäklarna: Detta bör vår nya bostadsminister prioritera!

När statsministern i förra veckan presenterade Märta Stenevi (MP) som ny bostadsminister lät reaktionerna från bostadsbranschen inte vänta på sig. Det noterades bland annat att rockaden innebär att...
View full page
Alltför få småhus har byggts under det senaste decenniet

Nyhet

Alltför få småhus har byggts under det senaste decenniet

De senaste tio åren har andelen småhus i bostadsbyggandet sjunkit från 45 till 20 procent, en betydligt lägre andel än i våra grannländer. Det är en dramatisk nedgång som har passerat i det närmaste...
View full page
Bostadsrättsregister kan bli verklighet

Nyhet

Bostadsrättsregister kan bli verklighet

Frågan om ett bostadsrättsregister har utretts tidigare, men av olika anledningar vidtogs inga konkreta åtgärder därefter. Mäklarsamfundet har arbetat i många år för att ett register ska bli...
View full page
Björn Wellhagen

Nyhet

Amorteringskraven ökar ojämlikheten

Sverige har en snabbt växande befolkning och attraktiva tillväxtregioner dit många yngre söker sig. Bostadsbyggandet i dessa regioner har inte hunnit med och därför råder bostadsbrist, vilket i...
View full page
Joakim Lusensky

Nyhet

Bumerangfrågan tillbaka igen

Det har väl knappast undgått någon att marknaden just nu är hetare än på mycket länge. Med stort efterfrågetryck på ett relativt litet antal objekt blir det ofta ordentliga budgivningar. Spannet...
View full page
Svenska debatten om boprisutvecklingen

Nyhet

Mer jämlikhet med ökad rörlighet

Den svenska debatten om boprisutvecklingen har under senare år fokuserat mycket på oron för hushållens skuldsättning. Skuldsättning har ur det perspektivet betraktats som en risk både för individen...
View full page
Björn Wellhagen

Nyhet

Avskaffad ränta på uppskov litet steg i rätt riktning

Idag, den 7 augusti 2020, är sista dagen för remissinstanserna att lämna synpunkter på regeringens förslag att avskaffa schablonintäkten på uppskovsbelopp, alltså den avgift som en privatperson som...
View full page
Robert Boije

Nyhet

Så vill SBAB öka rörligheten

Boije föreslår, precis som Mäklarsamfundet, att det inte räcker att ta bort räntan på uppskov. Man bör också ta bort taket. Boije vill också att möjligheten att kvitta kapitalförluster på bostäder...
View full page
Mäklare drabbas av regler för permitteringar

Nyhet

Mäklare drabbas av regler för permitteringar

Det statliga stödet för korttidsarbete ska enligt Tillväxtverket beräknas på den ”regelmässigt utgående kontanta lönen”. För den som arbetar mot provision, som många mäklare gör, kan det innebära att...
View full page
Björn Wellhagen

Nyhet

Mäklarsamfundet välkomnar besked om slopad uppskovsränta

- Det här är helt rätt, det bidrar till ökad rörlighet på bostadsmarknaden, säger Björn Wellhagen, VD på Mäklarsamfundet i ett pressmeddelande. - Rörligheten på bostadsmarknaden är viktig för att...
View full page