Leadssäljare
Nyhet Bransch 7 mars 2019

Mäklarvärlden om leadssäljarna

Vanskligt att bedöma mäklare med algoritmer. Så lyder rubriken i en text om jämförelsesajter för fastighetsmäklare i tidningen Mäklarvärlden nr.1 2019. Ja, det kan man ju lugnt säga. Mäklarsamfundets Joakim Lusensky har läst artikeln. Här är hans kommentar.

När jag precis innan jul skrev en kort text i vårt nyhetsbrev som försökte reda ut vad företaget Mäklarkoll egentligen ville uppnå med sin så kallade certifiering Trygg Mäklare rönte det en hel del uppmärksamhet. Den texten hittar du här. Många läste texten och många medlemmar hörde av sig med synpunkter på leadssäljare och jämförelsetjänster generellt och Mäklarkoll specifikt. Det är ett ämne som engagerar, och det med rätta. Mäklarkolls certifiering Trygg Mäklare är i grund och botten ett tilltag som vilseleder konsumenter. Det är därför det är så allvarligt. Att Mäklarkoll själva inte har velat besvara mina frågor eller bemöta min kritik tolkar jag som att de varken kan eller vill förklara sig. Jag noterar också att Mäklarkoll inte heller vill kommentera detta när Mäklarvärlden ber om en kommentar till den aktuella artikeln, mer än att min genomgång av Trygg Mäklare innehöll ”faktafel”. Vad det skulle kunna vara berättar man inte, och lite komiskt blir det att peka på faktafel när informationen om Trygg Mäklare formligen dryper av faktafel. I Mäklarvärldens artikel om leadssäljarna intervjuas Mäklarkolls VD Vladimir Ruzic, jag själv och Boolis Matilda Adelborg.  Själv konstaterar jag att Mäklarsamfundet mer än gärna tar diskussion om konsumentskydd och transparens på bostadsmarknaden och att många frågor rörande såväl Trygg Mäklare som Mäklarkoll fortfarande hänger i luften. Här kan ni ta del av min kommentar i sin helhet. 

-    Initiativet Trygg Mäklare väcker många frågor som fortfarande är obesvarade. Det framgår klart och tydligt i min text. Där konstaterar jag att de krav som den här så kallade certifieringen ställer upp antingen redan i dag är lagkrav eller är bortom rimlighetens gräns för vad en extern aktör kan kontrollera. Exempel på det senare är kravet att mäklaren ska ha en ”hög tillgänglighet” och ”ta ansvar för bostadsaffären”. Vad det innebär framgår inte och hur Mäklarkoll kontrollerar att varje enskild mäklare på de certifierade företagen i varje enskild affär uppfyller detta lika högt ställda som otydligt formulerade krav framgår inte heller. Frågan kvarstår alltså, vad tillför egentligen den här certifieringen? 

Vad gäller texten i övrigt så saknar jag en hel del frågor, som skulle kunna ha ställts. Det finns också en del märkliga inslag i texten. Bland annat ett stycke där Mäklarkolls VD berättar om certifieringen och konstaterar att ett av de mest centrala kriterierna en bostadssäljare går efter är att statistiken som visas verkligen stämmer. Den statistik som avses här är försäljningsstatistik. Mig veterligen bygger inte Mäklarkolls statistik på kontraktsdata utan på spindlade sista bud från mäklarnas hemsidor. På den grunden är det ju Mäklarkolls statistik som kan ifrågasättas. På vilket sätt man gjort marknaden ”mer transparent” blir jag inte heller riktigt klok på när jag läser texten. Sammantaget är det glädjande att Mäklarvärlden lyfter ämnet, men många relevanta frågor återstår att ställas. Jag hoppas på fler och mer djuplodande granskningar framöver. 

Joakim Lusensky 
Analys- och kommunikationschef 
 

Skapad 7 mars 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Opinion Branschen