Drönare
Nyhet Press/Opinion 23 mars 2023

Nuvarande lagstiftning om spridningstillstånd blir kvar

Riksdagen avslog i förra veckan 30 motioner inom det försvarspolitiska området. En av dessa trettio var en motion från Rickard Nordin (C) – som föreslog att regeringen skulle se över lagstiftningen om spridningstillstånd.

För en månad sedan arrangerades ett riksdagsseminarium för att skapa förståelse för problematiken med spridningstillstånd, med många gästande riksdagsledamöter och andra deltagare – bland annat Mäklarsamfundet. Flera slogs av hur den nuvarande lagstiftningen slår fel och dess negativa effekter för fastighetsmäklare och andra yrken, såsom fotografer och blåljusverksamhet.

Trots detta avslog riksdagen motionen. Frågan hade förberetts i försvarsutskottet som yrkade på avslag. Detta med följande motivering: 

”Försvarsutskottet kan konstatera att det finns ett regelverk som syftar till att skydda uppgifter av betydelse för totalförsvaret. Detta skydd är av stor betydelse i det försämrade säkerhetsläget och utskottet ser inte något behov av att i nuläget överväga åtgärder på området.”
 

Skapad 23 mars 2023
Uppdaterad 23 mars 2023
Branschen