Nya riktlinjer från EBA
Nyhet Bransch 20 maj 2021

Nya riktlinjer från EBA – frågor och svar

Mäklarsamfundet följer upp förra nyhetsbrevets informationstext om de nya riktlinjerna från EBA, som bland annat kommer att innebära fler värderingsuppdrag för fastighetsmäklare, med en Q&A – här finns allt du behöver veta om riktlinjerna.

Vad handlar det här om?

Den europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority) EBA, som kan likställas med Finansinspektionen på europeisk nivå, har kommit med riktlinjer om kreditgivning och övervakning. Riktlinjerna har samma status som Finansinspektionens allmänna råd, vilket innebär att banker och kreditinstitut måste rätta sig efter dem. 

I riktlinjernas sjunde kapitel ”Värdering av fast och lös egendom” ställs krav som får konsekvenser för fastighetsmäklare som utför värderingar för bankers räkning. Det ställs bland annat krav på kreditgivarens oberoende och vissa formkrav på hur en värdering ska utformas och vad den ska innehålla för att kunna användas. 

Hur berör det mig som fastighetsmäklare?

Eftersom det ställs krav på oberoende mellan kreditgivare och värderare behöver bankerna se över sina rutiner, och flera banker kommer sannolikt att anlita fastighetsmäklare för värderingsuppdrag i större utsträckning än tidigare. 

Riktlinjerna ställer också krav på värderingsmän för att förhindra intressekonflikter. Bland annat att: 

  • De inte deltar i låneansökan, bedömningen, beslutet eller förvaltningen. 
  • De inte vägleds eller påverkas av låntagarens kreditvärdighet. 
  • De inte har en faktisk eller potentiell intressekonflikt avseende egendomen i fråga, värderingsprocessen och resultatet av värderingen. 
  • De inte har ett direkt eller indirekt intresse kopplat till egendomen. 
  • De inte är anknutna på något sätt till varken köparen eller säljaren av egendomen.

Fastighetsmäklare kommer att få fler förfrågningar om värderingsuppdrag från banker och kreditinstitut. I sådana uppdrag kommer det ställas högre krav på värderingens innehåll och utformning. Om värdeutlåtandet innehåller den information och uppfyller de kriterier som ställs i Bankföreningens och Mäklarsamfundets gemensamma beställarhandledning så är vår bedömning att värderingarna då följer formkraven i de nya riktlinjerna. 

Vad behöver jag göra?

För dig som redan idag gör många värderingar på uppdrag av banker kan det vara bra att fördjupa sig i riktlinjerna, och då framför allt det sjunde kapitlet. Du hittar riktlinjerna i sin helhet här. För dig som inte är bekant med Bankföreningens och Mäklarsamfundets gemensamt framtagna beställarhandledning för värdeutlåtande i samband med kreditgivning till privatbostad så hittar du den här
 

Skapad 20 maj 2021
Uppdaterad 24 februari 2023
Värdering Branschen