Fler värderingsuppdrag med nya kraven
Nyhet Bransch 6 maj 2021

Fler värderingsuppdrag med nya kraven

Snart börjar nya riktlinjer från den europeiska bankmyndigheten EBA att gälla. Från och med den 30 juni kommer det att ställas högre krav på kreditgivares oberoende, bland annat i förhållande till värderaren. Sannolikt innebär det fler värderingsuppdrag för fastighetsmäklarna med banker som beställare, men kraven på värderingarna blir tuffare.

Den europeiska bankmyndigheten EBA har tagit fram nya riktlinjer om kreditgivning och övervakning, som ska börja tillämpas i slutet av juni i år. Banker och kreditinstitut kommer att behöva rätta sig efter riktlinjerna. Fastighetsmäklare som utför värderingsuppdrag på bostäder och andra fastigheter åt banker kommer också att påverkas av riktlinjerna och de krav som ställs i dessa. 

För att banken ska kunna använda ett värderingsutlåtande som grund för ett kreditbeslut måste vissa kriterier mötas. Det ställs krav på värderingsprocessen, som bland annat innebär att värderaren måste vara oberoende i förhållande till kreditgivaren och ha lämplig kompetens. Detta innebär med största sannolikhet att fastighetsmäklarkåren kommer att få fler värderingsuppdrag från bankerna, som inte i samma utsträckning som tidigare kommer att kunna använda sig av statistiska värderingsmodeller. 

För fastighetsmäklarkårens del betyder alltså detta med stor sannolikhet att värderingsuppdragen blir fler, men också att kraven för vad en värdering ska innehålla och vilka uppgifter som ska redovisas, kommer att skärpas. Det handlar till exempel om att värderingsmetoden och antaganden i värdeutlåtandet ska redovisas tydligt och transparent. Mäklarsamfundet har tillsammans med Svenska Bankföreningen tagit fram en beställarhandledning för utformning av värderingsutlåtanden i samband med kreditgivning till privatbostad, som du hittar här. Den är uppdaterad med anledning av de kommande kraven så genom att följa beställarhandledningen bör innehållskraven i värdeutlåtandet vara uppfyllt. Vi har även inlett en dialog med olika systemleverantörer för att säkerställa att ni får det stöd som behövs i det praktiska arbetet med att utföra värderingar i enlighet med de nya riktlinjerna. Riktlinjerna från EBA finns att ta del av i svensk översättning här. 
 

Skapad 6 maj 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Värdering