Bostadsvärderingar
Nyhet Bransch 7 oktober 2021

Ny giv för värderingar – hur ser landskapet ut just nu?

Som vi tidigare berättat i nyhetsbrevet trädde nya riktlinjer för banker och bolåneinstituts kreditprocesser i kraft i somras. Nu ställs hårdare krav på innehåll, form och oberoende i kreditgivningsprocessen. Eftersom fastighetsmäklare genomför majoriteten av värderingarna på privatbostadsmarknaden påverkas branschen och med de nya kraven kommer både utmaningar och möjligheter.

Nyligen genomförde vi en enkätundersökning bland medlemmarna i Mäklarsamfundet där vi ställde frågor om er upplevelse av värderingslandskapet just nu. Vi frågade bland annat vilka förändringar medlemmarna sett gällande värderingar efter att riktlinjerna från European Banking Authority (EBA) trädde i kraft, hur vanligt det är att man inte får betalt för värderingar som ska utgöra underlag för låneutbetalning, hur mycket man som regel får betalt och hur lång tid en genomsnittlig skriftlig värdering tar att göra inklusive platsbesök, skrivbordsarbete, administration, fakturering med mera. Enkäten ger en något blandad och mycket intressant bild av läget på värderingsmarknaden just nu. 

  • Många svarar att de inte märkt några större förändringar sedan riktlinjerna trädde i kraft, men en grupp, cirka 35 procent av de svarande uppger att kraven på de skriftliga värderingarna blivit hårdare nu. Den vanligaste förändringen som man lagt märke till är att vissa banker börjat kräva en ny värdering inför tillträdet, som inte får göras av den förmedlande mäklaren utan istället av en kollega på kontoret eller liknande. Detta bottnar i riktlinjerna från EBA, där det bland annat framgår att den förmedlande mäklarens värdering inte är giltig som underlag för kreditgivning/låneutbetalning. 
  • 57 procent av de svarande uppger att de oftast eller alltid får betalt för värderingar som görs i kreditgivningssyfte. 43 procent uppger att det förekommer eller förekommer ofta att de inte får betalt för värderingar som görs i detta syfte. 
  • 64 procent uppger att det ungefärliga priset för en värdering som ska användas för kreditgivning ligger i spannet 2 000 – 3 000 kr. 21 procent svarar att priset ligger i spannet 2 00 – 2 000 kr och endast 11 procent uppger att priset brukar vara 3 000 kr eller högre. 

Av enkätsvaren att döma är det tyvärr allt för vanligt att fastighetsmäklare genomför skriftliga värderingar som ska vara underlag för kreditutbetalning utan att få betalt för detta. En konsekvens av de nya riktlinjerna är att banken inte får acceptera en värdering som görs för låneutbetalning/vid tillträdet av den fastighetsmäklare som förmedlat bostaden. Vissa banker har därför börjat kräva att till exempel en kollega ska göra en ny värdering. Eftersom en riktig värdering inte minst kräver platsbesök bör också den fastighetsmäklare som genomför värderingen få skäligt betalt för detta. Vi har en pågående dialog med Bankföreningen om hur riktlinjerna ska tolkas och hanteras, där inte minst frågan om betalning för nedlagt arbete nu när värderingarna kommer att kräva mer av fastighetsmäklarna är en del i samtalet. Vi har sedan tidigare också tagit fram en så kallad beställarhandledning, som definierar vad som ska ingå i en värdering som ska användas för kreditgivning. Följer man den, så uppfylls innehållskraven som bankerna behöver förhålla sig till enligt de nya riktlinjerna. Den hittar ni här.  

Att döma av enkätsvaren kontakter med medlemmar och andra intressenter har ännu ingen tydlig praxis och tydlig tolkning etablerats om vad som krävs och hur värderingsprocessen ska gå till framöver. Att det här finns både utmaningar och möjligheter är uppenbart. Sammantaget bör efterfrågan på ordentliga, kvalitativa skriftliga värderingar genomförda av fastighetsmäklare öka. Inte minst eftersom det nu är drygt fem år sedan amorteringskravet och tillhörande femårsregel infördes. När kraven på värderingarna ökar behöver det mötas av en skälig prisnivå för värderingar. Här finns alltså en möjlighet till ökade intäkter för fastighetsmäklaren som värderingsman. 

Joakim Lusensky 
Analys- och Kommunikationschef Mäklarsamfundet

Skapad 7 oktober 2021
Uppdaterad 22 februari 2023
Värdering