Värdering
Nyhet Bransch 4 maj 2023

Då ska du ha betalt – överenskommelsen att hänvisa till

Frågan om bankvärderingar är alltid aktuell. Visste du att mäklarorganisationerna och bankerna, genom Svenska Bankföreningen, kommit överens om att en sådan värdering som regel är en kostnadsbelagd tjänst? Här kan du ta del av överenskommelsen och ladda ned policydokumentet.

Frågan om möjligheten att ta betalt för värderingar som ska ligga till grund för kreditbeslut, i branschen ibland kallat bankvärderingar, är ständigt aktuell. När Mäklarsamfundet senast undersökte frågan, under hösten 2021, uppgav 57 procent av de svarande medlemmarna att de ofta eller alltid får betalt för sådana värderingar. 25 procent svarade att det ofta förekommer att de inte får betalt för bankvärderingar. Det är ett ganska nedslående resultat. En gedigen värdering som görs enligt konstens alla regler tar tid och kräver en kunskap som inte bara är teoretisk och analytisk, utan också förutsätter en mycket god kännedom om den lokala marknaden och ganska ingående kunskaper om referensobjekten. Det borde vara självklart att det kostar att köpa en sådan tjänst. Faktum är dessutom att mäklarorganisationerna och bankerna, genom Svenska Bankföreningen, är helt överens om att utgångspunkten är och ska vara att en sådan värdering är en kostnadsbelagd tjänst. I policydokumentet “Flyt i flödet”, ett ramverk för effektivt flöde vid tillträden i lånefinansierade bostadsaffärer förmedlade av fastighetsmäklare finns det på pränt. 

Nästa gång du som fastighetsmäklare möter låg förståelse för att du ska ha betalt för din tid och din kunskap i de här sammanhangen, hänvisa till vår överenskommelse och länka gärna till vårt policydokument.

Skapad 4 maj 2023
Uppdaterad 4 maj 2023
Värdering