Fastighetsmäklarinspektionen
Nyhet Bransch 4 maj 2023

Hög redbarhet när hela kåren granskades

Fastighetsmäklarinspektionen har tillkännagett resultatet av en nyligen utförd granskning av hela fastighetsmäklarkåren, där de granskat huruvida fastighetsmäklarna är skuldsatta eller har begått brott. Inspektionen konstaterar en sammantaget hög uppfyllelse av kravet på redbarhet och lämplighet, men fattade beslut om påföljd i 14 fall.

FMI har genom kontroll hos Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten fått information om eventuell skuldsättning och begångna brott för samtliga knappt 8 000 registrerade fastighetsmäklare. Bakgrunden är att det enligt fastighetsmäklarlagen finns ett krav på att en registrerad fastighetsmäklare ska vara redbar och lämplig, skriver Fastighetsmäklarinspektionen på sin hemsida.

Totalt öppnades 18 tillsynsfall, men fyra lämnades utan åtgärd. Sju registreringar återkallades och sex varningar utdelades. 

FMI har genom granskningen kunnat konstatera en sammantagen hög uppfyllelse av kravet på redbarhet och lämplighet hos de registrerade fastighetsmäklarna, skriver man vidare.

Läs mer om granskningen här.
 

Skapad 4 maj 2023
Uppdaterad 4 maj 2023
Branschen