Björn Wellhagen
Nyhet Press/Opinion 18 oktober 2018

Stora problem med lång handläggning för fastighetsbildning

Långa handläggningstider för fastighetsbildning hos Lantmäteriet orsakar problem för både fastighetsmäklare och deras kunder. I en medlemsundersökning från Mäklarsamfundet ges en färsk bild problematiken. 42 procent har problem med långa handläggningstider för fastighetsbildning på sin lokala marknad. 17 procent av de tillfrågade har tackat nej till förmedlingsuppdrag på grund av osäkerhet kring handläggningstider.

<< Tillbaka till nyhetsbrev

Pressmeddelande den 17 oktober

Att bilda nya fastigheter, ändra fastighetsgränser och skapa servitut är viktigt för bostadsbyggandet och för bostadsmarknaden. Lantmäteriets egna rapport till riksdagen (juni 2018) visade att det i genomsnitt under första halvåret 2018 tog 63 veckor från ansökan till myndighetsbeslut om fastighetsbildning. Vår undersökning visar att över 42 procent av de svarande har problem med långa handläggningstider på sin lokala marknad. Mer än var tredje (34 procent) av fastighetsmäklarna säger att det är vanligt eller ganska vanligt att långa handläggningstider för fastighetsbildning försvårar deras affärer. Totalt 747 fastighetsmäklare över hela landet har deltagit i undersökningen, som pågick mellan 11/9 - 28/9. 

- Effektiv, jämn och rättssäker fastighetsbildning är en förutsättning för en fungerande bostadsmarknad. Där är vi inte idag. De långa handläggningstiderna gör att många bostadskonsumenter hamnar i kläm. Affärerna blir krångliga och mer tidskrävande och leder inte sällan till att fastighetsmäklare faktiskt tackar nej till uppdrag, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Sammanfattning av resultaten:

  • 42 procent av de svarande uppger att de har problem med långa handläggningstider för fastighetsbildning på sin lokala marknad.
  • 34 procent uppger att det är ganska eller mycket vanligt att det försvårar affärerna.
  • 55 procent av fastighetsmäklarna svarar att de framför allt drabbas genom att de måste lägga orimligt mycket tid på uppdrag där fastighetsbildning förekommer. 35 procent svarar att det största problemet för dem som mäklare med de långa handläggningstiderna är att det dröjer så länge innan de får betalt, vilket som regel sker när affären är avslutad.
  • 17 procent svarar att de har tackat nej till uppdrag på grund av oro för lång handläggningstid.


För mer information, kontakta:
Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef Mäklarsamfundet, joakim.lusensky@maklarsamfundet.se  073-380 72 12

Skapad 18 oktober 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Branschen