Småhusbyggandet
Nyhet Bransch 6 oktober 2022

Generationspuckeln som lyfter småhusbyggandet

Småhusbyggandet ser ut att klara sig bäst i en bygg- och bostadsbransch med många utmaningar. En av anledningarna ser ut att vara den stora generationspuckeln med personer i åldern 30-39 år, det skriver Altinget som intervjuat Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

Att allt blir dyrare har inte undgått någon. Det påverkar många branscher, bland annat bygg- och bostadsbranschen, som med rejält ökade byggnadskostnader har många utmaningar att förhålla sig till framöver. Men det finns också positiva tendenser att förhålla sig till.

– Vi har en god tillväxt i Sverige i år, ekonomin kom igång efter pandemin och tillverkningsindustrin går fortfarande bra. På hushållsnivå drabbar inflationen kraftigt, men på makronivå ser det inte så tokigt ut i år, säger Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker på Boverket, till Altinget. 

Han berättar att man kan se en kraftig minskning av bokningar av bostadsrätter och att det är tveksamt hur många av de bygglov för hyresrätter som faktiskt kommer att bli verklighet den närmaste tiden. Men tillägger att det är småhusbyggarna som ser ut att klara sig allra bäst.

En av anledningarna tycks vara den generationspuckel med många personer i åldern 30-39 år, vilket driver på en stark efterfrågan på småhus. Toppen med personer i åldern 30–39 år beräknas nås år 2025 med 1,5 miljoner i den gruppen, skriver Altinget.

– Jämfört med tio år tillbaka visar SCB:s prognos att det blir nästan 285 000 fler personer i den gruppen år 2025. Det påverkar efterfrågan på både småhus och i viss mån även vissa typer av lägenheter, säger Hans-Åke Palmgren.

Förutom generationspuckeln kan nybyggda småhus också gynnas av de höga energipriserna. 

– Framförallt i södra Sverige kan nya småhus komma att värderas upp i förhållande till äldre hus då energikostnaderna är lägre på ett nytt hus, säger Hans-Åke Palmgren. 

Läs hela artikeln här.
 

Skapad 6 oktober 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Branschen Byggande