Byggkostnader
Nyhet Bransch 25 augusti 2022

Ny SNS-rapport: ”Markpriser och byggkostnader driver upp bostadspriserna i Sverige”

I en ny SNS-rapport beskriver nationalekonomerna Mats Bergman och Sten Nyberg den snabba ökningen av bostadspriser i Sverige sedan 1990-talet som avvikande, både jämfört med närliggande länder och jämfört med tidigare decennier. De lyfter fram markpriser och byggkostnader som bidragande orsaker.

De svenska bostadspriserna har sedan 1990-talet ökat markant. Forskarna Mats Bergman och Sten Nyberg, visar i en ny SNS-rapport hur markpriser och byggkostnader påverkar bostadspriserna i hög grad. På lång sikt styrs bostadsutbudet av tillgång på mark och hur mycket sådan som detaljplanerats av kommunerna, hävdar forskarna.

Markpriset varierar beroende på läget och vilken typ av bostäder som ska byggas. För bostadsrätter har priset på mark i storstadsområdena stigit med 479 procent sedan 1990-talet och för hyresrätter i samma områden har priserna stigit med 129 procent, skriver SNS i rapportsläppet.

Men även byggkostnaderna har från mitten av 90-talet stigit markant i just Sverige – klart mer än i närliggande länder. Till exempel ökade priset på armeringsjärn med närmare 400 procent mellan 1995 och 2019, medan stålpriset bara ökade med 60 procent. Priset på kablar och ledningar ökade med hela 650 procent. SNS skriver att statistiken dock missar effekten av de stora svenska inköpsrabatterna till professionella köpare, som kan handla om upp till 80 procent.

»Vi skulle behöva ha större insyn i rabattsystemen för att förstå varför siffrorna ser ut som de gör«, säger Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, som tillägger att så pass extrema rabatter kan skada konkurrensen.

Forskarna lyfter även fram möjligheten att frångå hyressättningsprincipen för nybyggda hyresrätter som infördes 2006 som en orsak. Undantaget, så kallad presumtionshyra, var tänkt att säkerställa en rimlig avkastning på bostadsinvesteringar med utgångspunkt från produktionskostnaderna i stället för en bruksvärdesjämförelse. Men enligt Mats Bergman och Sten Nyberg innebär denna möjlighet att fastighetsägaren har låga incitament att bygga billigt, vilket kan driva upp priserna, skriver SNS i sitt rapportsläpp.

Ta del av rapporten här.
 

Skapad 25 augusti 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Byggande Bostadspriser