Vad är vi villiga att betala för att slippa otrygghet?
Nyhet Press/Opinion 16 juni 2022

Vad är vi villiga att betala för att slippa otrygghet?

Att området spelar stor roll för en bostads marknadsvärde är inget nytt. Vad vi däremot vet mindre om är hur olika faktorer kopplat till området påverkar bostadspriserna. Något som vi snart kommer veta mer om är hur upplevd otrygghet påverkar priser och attraktivitet. En masterstudent i nationalekonomi lägger snart fram sin uppsats på temat. 

Trygghet och kriminalpolitik har stått i centrum för den politiska debatten under en längre tid, och medierna fylls av nyheter om skjutningar, våldsdåd och gängkriminalitet. Den upplevda otryggheten ökar, och vissa områden drabbas betydligt hårdare än andra. Bostadsmarknaden befinner sig inte i ett vakuum, och att priserna påverkas av kriminalitet, social oro och otrygghet är intuitivt lätt att förstå. Vad vi däremot saknar är ett mått på hur mycket priserna påverkas av detta. Den bristen håller Erik Nytell, student i nationalekonomi och anställd på analysföretaget Evidens på att råda bot på. Han arbetar nämligen på en masteruppsats som ska svara på frågan i vilken utsträckning bostadspriserna påverkas av upplevd trygghet och brott, samt hur upplevd trygghet är relaterad till faktisk förekomst av brottslighet. 

Analysen fokuserar på olika stadsdelar i Stockholm där Nytell modellerar ett ekonomiskt värde på olika aspekter av otrygghet. I en intervju i Evidens nyhetsbrev berättar Nytell om ett preliminärt resultat. Den upplevda otryggheten tycks påverka priserna mer än brottsligheten i sig. Resultatet är intressant av flera anledningar. Resultatet pekar mot något som fastighetsmäklare vet intuitivt. Det är en spekulant eller köpares subjektiva upplevelse som avgör intresset, och inte (hur vi gärna vi än vill att det vore annorlunda) en allt igenom rationell kalkyl. Ännu ett perspektiv på detta är att den allmänna uppfattningen, som mer än något annat formas av medierapporteringen, är viktig för att avgöra ett områdes status. Medierapporteringen påverkar därmed prisbildningen. Det är viktigt att komma ihåg i dessa något mer oroliga tider på bostadsmarknaden. Medierapporteringen om bostadsmarknaden påverkar både våra attityder och vårt beteende. En del av de allra mest klickiga och sensationssökande rubrikerna riskerar att bli självuppfyllande profetior. Inte minst vi som regelbundet uttalar oss och syns i medierna i bostadsmarknadsfrågor har därför ett viktigt ansvar i att berätta det vi ser på ett balanserat och nyanserat sätt.

Joakim Lusensky 
Analys- och Kommunikationschef Mäklarsamfundet 
 

Skapad 16 juni 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Forskning Bostadspriser Segregation