Påverkan och hot mot mäklare
Nyhet Bransch 22 februari 2024

Har du upplevt försök till påverkan och hot mot dig som mäklare?

Forskare på KTH undersöker just nu arbetssituationen för svenska fastighetsmäklare. En enkät har visat att fastighetsmäklare kan utsättas för press från potentiella köpare att i förtid avsluta en budgivning eller på annat sätt agera till en enskild köpares fördel, och genom det inte längre arbeta enligt ursprungligt uppdrag från säljaren. För att bättre förstå verkligheten bakom enkätsvaren önskar forskarna nu intervjua fastighetsmäklare som upplever att de fått förslag med otillbörlig påverkan.

Intervjuerna beräknas ta 30 - 60 minuter och kan ske via Zoom. Samtalen spelas in. Alla resultat redovisas på anonymt och på gruppnivå så att ingen enskild persons erfarenheter kan identifieras. Forskarnas intresse är arbetsvillkoren för yrkesgruppen som helhet och rollen som oberoende mellanman. 

Vill du dela med dig av dina erfarenheter? Anmäl intresse till forskningsansvarig docent ingalill.soderberg@abe.kth.se 

 

Skapad 22 februari 2024
Uppdaterad 22 februari 2024
Forskning Fastighetsmäklare