Hög kundnöjdhet
Nyhet Bransch 24 augusti 2023

Ny undersökning visar: Hög kundnöjdhet under 2023

Svenskt Kvalitetsindex har för sjuttonde året i rad mätt köpare och säljares upplevelser av fastighetsmäklarbranschen – och mätningen visar på en hög kundnöjdhet trots ett par år av pandemi, politisk instabilitet, och ekonomisk osäkerhet med föränderliga kundkrav som följd.

Kundnöjdheten i fastighetsmäklarbranschen under 2023 är hög. Det kan konstateras efter att Svenskt Kvalitetsindex släppt sin senaste branschundersökning med data som samlats in under juni och juli i år. På en skala från 0 – 100 landar branschen som helhet på 72.8.  

– 4 av 10 kunder uppger att den senaste tidens ekonomiska läge har påverkat deras planer kring att genomföra en fastighetsaffär, en siffra som ökat från föregående år. Trots ändrade planer är arvode inte det viktigaste vid valet av vare sig fastighetsmäklare eller långivare, säger Johan Parmler som är vd på Svenskt Kvalitetsindex. 

Han fortsätter: 

– Vi kan konstatera att service och upplevelsen av kundmötet är viktigt när kunder väljer fastighetsmäklare, men också när de väljer långivare. Man är duktig på klassisk kundvård och bör fortsätta att fokusera på det. 

Datainsamlingen pågick under juli/augusti 2023 och totalt samlades cirka 1 900 intervjuer in. 

Skapad 24 augusti 2023
Uppdaterad 24 augusti 2023
Fastighetsmäklare