Märta Stenevi
Nyhet Press/Opinion 11 februari 2021

Fastighetsmäklarna: Detta bör vår nya bostadsminister prioritera!

Med förra veckans regeringsombildning fick vi en ny bostadsminister i Märta Stenevi (MP). Reaktionerna från bostadsbranschen var blandade. Stenevi har en stor uppgift med många utmaningar framför sig, där ungas förutsättningar på bostadsmarknaden är en av de mest brännande frågorna. Här är de åtgärder som Sveriges fastighetsmäklare menar skulle få störst effekt för ungas inträde på bostadsmarknaden.

När statsministern i förra veckan presenterade Märta Stenevi (MP) som ny bostadsminister lät reaktionerna från bostadsbranschen inte vänta på sig. Det noterades bland annat att rockaden innebär att man återigen delar på bostadsmarknads- och finansmarknadsfrågorna. Stenevi lär få svårare att hävda de bostadsmarknadsfrågor som rör finansiering gentemot Finansdepartementet från Arbetsmarknadsdepartementet där hon är placerad. Flera pekade också på den uppenbara tempoförlust det innebär när en ny person tar över ansvaret för frågorna. Även om Per Bolunds tid på posten inte inneburit några större kliv framåt för bostadsfrågorna har ett antal viktiga utredningar tillsatts. Stenevi kommer att få fullt upp med att hantera dessa. 

I ett pressmeddelande konstaterade Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen att det finns en hel del att göra för vår nya bostadsminister, men också att vissa frågor är mer angelägna än andra.

-    Det finns mycket att ta tag i för vår nya bostadsminister. De åtgärder som Mäklarsamfundets medlemmar främst menar vore viktigast för att hyvla ned den ständigt växande tröskeln för ungas inträde på bostadsmarknaden handlar mycket om kreditrestriktionerna.  Samtidigt är det viktigt att påpeka att en enskild åtgärd inte kommer att vara tillräckligt. Det krävs flera kombinerade åtgärder för att underlätta ungas inträde och öka rörligheten, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet. 

Fastighetsmäklarna är den yrkesgrupp som möter flest bostadskonsumenter. Det ger branschen en unik kunskap om och förståelse för de problem och utmaningar som många möter på dagens bostadsmarknad. I takt med stigande priser och allt fler kreditrestriktioner är unga vuxna och förstagångsköpare en grupp som fått det svårare. Mäklarsamfundets medlemmar vittnar om att den här gruppen syns allt mer sällan på visningar i stora delar av landet. Mot den bakgrunden undersökte vi vad Sveriges fastighetsmäklare ser som de mest effektiva åtgärderna för att möjliggöra klivet in i ett eget ägt boende för fler unga vuxna. 

Frågan, som ställdes till Mäklarsamfundets medlemmar var vilken åtgärd de anser vara den viktigaste för att underlätta för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. En dryg fjärdedel (26%) svarar borttagna amorteringskrav för förstagångsköpare och lika stor andel att sänkt bolånetak för förstagångsköpare vore viktigast. Att sänka de, i relation till dagens räntenivåer, mycket höga kalkylräntorna som bankerna använder i sin kreditprövning anser 22 procent av de svarande vara den viktigaste åtgärden. Däremot anser fastighetsmäklarna inte i någon högre utsträckning att två av de åtgärder som kanske diskuterats allra mest, statliga startlån och subventionerat bosparande skulle göra stor skillnad för ungas kliv in på bostadsmarknaden.

Skapad 11 februari 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Opinion Fastighetsmäklare Bostadspolitik