Nyproduktion av stora bostäder ger högre rörlighet
Nyhet Press/Opinion 2 december 2021

Nyproduktion av stora bostäder ger högre rörlighet

Rörlighet på bostadsmarknaden gynnar den upplevda välfärden och nyproduktion av stora bostäder ger högre rörlighetseffekt än att bygga små lägenheter. Det visar analysföretaget Evidens senaste rapport om flyttkedjor och rörlighet, som tagits fram på uppdrag av Bofrämjandet.

Evidens har analyserat effekter av flyttkedjor vid nyproduktion av bostäder i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.  Syftet har varit att undersöka rörlighetseffekter av olika typer av nyproduktion, bostadsstorlekar och olika hushålls möjligheter att hitta en lämplig bostad.  Rapporten har tagits fram på uppdrag av Bofrämjandet.

Man kan anta att olika typer av nyproducerade bostäder påverkar rörligheten på olika sätt. Frågan är vilken typ av nyproduktion som ger störst rörlighetseffekt och vilka hushåll som tar klivet in i en nyproducerad bostad och därmed frigör sin bostad till någon längre nedströms i flyttkedjan. Sammanfattningsvis kommer Evidens i rapporten fram till en rad intressanta slutsatser.

I Stockholmsregionen ger nyproduktion av centralt belägna bostäder större positiva rörlighetseffekter än nyproduktion i halvcentrala och mer perifera lägen. Nyproduktion av större bostäder skapar mer rörlighetseffekt än nyproduktion av små bostäder. Analysen visar också att rörligheten påverkades mest positivt att nyproduktion av nya stora hyresrätter i Stockholm.

Nyproduktion av stora bostäder leder dessutom till en högre andel "debutanter", alltså de som kommer in på den lokala bostadsmarknaden genom att flytta in från annan region eller från hushåll som delas till följd av flytt hemifrån eller separation.

Analysen indikerar också att hushåll med låga bruttoinkomster, runt 23 000 kr per månad, inte i någon större utsträckning kan förlita sig på flyttkedjor stimulerade av nyproduktion som en lösning för sin bostadssituation. Bostadsförsörjningen för grupperna med lägst inkomster kräver andra lösningar och samhälleliga insatser.

Att nyproduktion av större bostäder ger störst rörlighetseffekt gäller även för de andra studerade regionerna, det vill säga Göteborg, Malmö och Linköping. I Göteborg tycktes rörlighetseffekterna vara aningen större vid bostadsrättsproduktion jämfört med hyresrätter, medan läge verkar spela mindre roll än i Stockholm och Malmö.

Som en del i rapporten genomfördes också en enkätundersökning, som visar att hushållen ger sina nya bostäder ett högre betyg än de tidigare bostäderna, som de flyttat från. De hushåll som flyttat från ett hyrt till ett ägt boende är generellt mer nöjda än de som flyttat från ett ägt till ett hyrt boende. Evidens statistiska bearbetning av materialet visar att rörlighet påverkar den upplevda välfärden positivt och att flytt till en ägd bostad skapar störst välfärdseffekter.

Här kan du ta del av rapporten.

Joakim Lusensky
Analys- och Kommunikationschef Mäklarsamfundet

Skapad 2 december 2021
Uppdaterad 20 februari 2023
Nyproduktion Rörlighet Opinion