KTH
Nyhet Press/Opinion 16 juni 2022

”Bostadsbrist kan undvikas om vi utnyttjar bostäderna bättre”

Räntorna stiger, priserna ökar och inflationen hotar. Hur ska samhället kunna svara upp mot det än mer ökande bostadsbehovet? Nyproduktion är inte lösningen, enligt KTH-forskaren Bo Söderberg, som menar att ett bättre utnyttjande av det befintliga beståndet är den bästa vägen framåt.

Bo Söderberg, professor i fastighetsekonomi som fram till slutet av 2021 var chefsekonom på Boverket, leder ett aktuellt forskningsprojekt på KTH som under två år bland annat ska kartlägga bostadsutbudet i landet. Det skriver KTH i sitt nyhetsrum.

Enligt Boverket behöver cirka 60 000 nya bostäder produceras årligen till och med 2030, för att svara upp mot bostadsbehovet i samhället. Men Bo Söderberg kommenterar i artikeln att nyproduktion troligen inte är lösningen. De bostäder som redan finns kan räcka till om de används på bästa sätt.

– Det är anmärkningsvärt att Sverige, som en av världens mest välmående välfärdsnationer, ständigt verkar vara tyngt av en dåligt fungerande bostadsmarknad. Här tycks ett systemfel ha bitit sig fast. Vi vill bidra till att underlätta nödvändiga reformer på den svenska bostadsmarknaden, säger Bo Söderberg.

Exempel på reformer är enligt Bo bland annat förenkling av reglerna kring skattefrågor, juridiken för bostadsrättsföreningar eller förändringar av villkor för reavinstskatt, stämpelskatt och fastighetsavgifter. Han kommenterar också att praktiska, prisvärda bostäder för äldre kan underlätta omfördelningen av bostadsyta i Sverige.

Läs hela artikeln från KTH här.
 

Skapad 16 juni 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Forskning Rörlighet Bostadsmarknaden