Nyhet Bransch 30 juni 2016

Här kollar du upp om fastigheten står på förorenad mark

Står fastigheten du köpt på förorenad mark? Nu finns alla 81 500 områden som Länsstyrelsen identifierat som förorenade eller kan vara förorenade samlade i en databas som är öppen för alla.

Idag omfattas miljöpåverkande verksamheter av strängare miljölagar än tidigare. Det innebär att kontrollen av utsläpp till mark, vatten och luft är bättre idag än förr i tiden. Men det finns fortfarande kvar områden som är förorenade av tidigare verksamheter. Med hjälp av 16 års inventeringsarbete har Länsstyrelsen nu identifierat 81 500 områden som är eller kan vara förorenade, varav cirka 8 000 ligger i riskklass 1 och 2. Det innebär att det är områden med mycket stor risk för människa och miljön. Dessa områden bedöms ha störst behov av att utredas och åtgärdas.

Alla områden och verksamheter finns nu samlade i en databas som kallas EBH-stödet. Här finns fakta om den tidigare verksamheten, vilka föroreningar som kan finnas och historik om platsen. Informationen är offentlig vilket innebär att du kan kontakta din länsstyrelse för att få hjälp med ett utdrag ur databasen.

– Databasen är en bra hjälp för länsstyrelser, kommuner och andra i planering och utveckling av samhället. Privatpersoner kan begära utdrag ur databasen, till exempel inför köp av en tomt, säger CJ Carlbom, miljöskyddshandläggare vid Länsstyrelsen i Västmanland som tillsammans med kollegor på andra länsstyrelser sammanställt en rapport om inventeringen.

Läs Länsstyrelsens informationsblad om förorenade områden här.

Läs Länsstyrelsens pressmeddelande om databasen här:
http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Sv/nyheter/2016/Pages/okad-kunsk...

Läs om vad fastighetsmäklare har för ansvar vid förmedling av fastighet som står på förorenad mark:
http://www.maklarsamfundet.se/dolt-under-mark

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 30 juni 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Bostadsmarknaden