Bolånemarknaden
Nyhet Bransch 1 november 2023

SCB: Bolånemarknaden bromsar in

Utlåningen till bostäder minskade med 5,8 procent i september i år jämfört med september i fjol, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Bolånemarknaden backar med 5,8 procent. Men för samtliga lån blev det faktiskt en tillväxt på 0,7 procent – då konsumtionslånen ökar.  

Bostadslånen utgjorde 83 procent av den totala utlåningen till hushåll, medan konsumtionslånen summerades till 6 procent. Totalt uppgick utlåningen till hushåll och icke-finansiella företag till 7 944 miljarder kronor i september. 

Genomsnittsräntan på hushållens nya bostadslån var i september 2023 4,65 procent. För rörliga lån var snitträntan 4,71 procent. För lån med bindningstider på 1-5 år låg räntan på nya lån under september på 4,44 procent, vilket kan jämföras med 3,75 procent ett år tidigare.

Skapad 1 november 2023
Uppdaterad 1 november 2023
Bostadsmarknaden Bolån