Fastighet
Nyhet Bransch 15 juni 2023

Fastigheter för 394 miljarder kronor bytte ägare 2022

SCB har presenterat den officiella statistiken för samtliga fastighetstransaktioner på bostadsmarknaden under 2022 och den totala köpeskillingen för dessa, som uppgick till nästan 394 miljarder kronor – vilket är lägre än föregående år.

Den som gillar att grotta ned sig i siffror kan glädja sig – för nu har SCB presenterat sin statistik för alla fastighetstransaktioner under helåret 2022. 56 053 marknadsmässiga köp av småhus för permanentboende registrerades under året, exklusive tomträtter. Det är drygt 4000 färre köp än 2021.

För fastighetskategorierna fritidshus, lantbruk, hyreshus och industrier har antalet köp också minskat jämfört med 2021, skriver SCB. Den totala köpeskillingen för samtliga kategorier uppgick till 394 miljarder kronor, vilket är 33 miljarder kronor lägre än föregående år.

SCB:s fastighetsprisindex för helår visar att priserna på fritidshus, permanenta småhus och lantbruksfastigheter stigit mellan 2022 och 2021. För småhus steg priserna med drygt 4 procent. Jämför man 2022 och 2012 så har priserna stigit mellan 51 och 92 procent för de tre olika fastighetskategorierna.

Mer siffror finns att ta del av på SCB:s hemsida

Skapad 15 juni 2023
Uppdaterad 15 juni 2023
Bostadsmarknaden Statistik